ЕК ще отхвърля стратегически планове, ако ограничават дребните фермери

„Ще се противопоставя на опитите в стратегическите планове да бъде ограничен достъпа на бенефициентите“, каза Януш Войчеховски. [European Union]

Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски каза, че подкрепата за малки и средни фермери е червената линия за одобрение на стратегическите планове на Общата селскостопанска политика на държавите-членки. Той обеща да се противопостави на плановете, които ограничават достъпа до финансиране за тези фермери.

Чрез стратегическите планове страните от ЕС ще определят как възнамеряват да изпълнят деветте цели на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), като в същото време ще отговорят на нуждите на своите земеделски производители и селски общности.

Проектоплановете трябва да бъдат представени за одобрение на Европейската комисия  до края на годината.

По време на специално междупарламентарно изслушване в четвъртък (18 ноември) комисарят даде да се разбере, че твърдо ще се противопостави на всякакви планове, които ограничават достъпа до финансиране на малки и средни фермери.

Той посочи, че на държавите-членки е позволено да създават своите политики „до известна степен“, но винаги трябва да се основават на принципа на „общ достъп до програмите“.

Тази позиция е промяна в позицията на комисаря, който преди не е беше склонен да приеме идеята, че плановете могат да бъдат отхвърлени. Вместо това той предлагаше убеждаване и диалог, за да насърчи амбицията в плановете.

„Дори не мога да си представя ситуация, в която Комисията би отхвърлила стратегически план, изготвен от държавите-членки“, каза той през юли, когато беше попитан дали ЕК има правомощието да отхвърли план, който не е достатъчно съобразен с целите на Зелената сделка по отношение на околната среда и климата.

Вместо това той предложи, че единственото пряко формално основание за отказ на план е спазването на законовите задължения.

Не е тайна, че Януш Войчеховски има слабост към малките и средните земеделски стопани, тъй като е активен привърженик на семейното земеделие и често се изказва по темата.

В интервю за EURACTIV през май той подчерта, че засилването на подкрепата за малки и средни ферми е един от основните му приоритети като комисар.

„Тези ферми са подложени все повече на натиск от интензивно земеделие, с което не са в състояние да се конкурират“, коментира той и посочи, че ЕС е загубил около 4 милиона малки ферми през последното десетилетие.

„Процесът върви през цялото време в една посока: по-малко и по-големи ферми. Трябва да контролираме по-добре този процес и да дадем шанс на дребните фермери да съществуват“, категоричен бе той.