ЕП търси нови източници на приходи, за да не товари данъкоплатците

Парламентът настоява за реално увеличение на водещите програми на ЕС, които Съветът сериозно намали.

В преговорите за бюджета на Европейския съюз за 2021-2027 г. и за плана за възстановяване от кризата с COVID-19 една от спорните точки е въпросът за собствените ресурси за бюджета.

След тежки преговори през юли Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия успя да прокара cвoя плaн зa възcтaнoвявaнe oт ĸopoнaĸpизaтa, нapeчeн “Следващо поколение ЕС” на cтoйнocт 750 млpд. eвpo. Hoвият инcтpyмeнт щe бъдe “вгpaдeн” в cлeдвaщия дългocpoчeн бюджeт, ĸoйтo пъĸ щe дocтигнe бeзпpeцeдeнтнитe 1.85 тpлн. eвpo. Необходимо е обаче Европарламентът да каже “да” на предложението, а това трудно ще се случи, ако не се коригирани намалените средства по основни програми – зелени политики и дигитализация.

Страните в ЕС внасят принос в общ бюджет, за да постигнат общите си цели. За разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС има инвестиционен характер и не може да излиза на дефицит. Европейските договори определят, че бюджетът на ЕС „се финансира изцяло от собствени средства“.

Новите източници на приходи ще трябва да помогнат за изплащането на общия дълг, който държавите ще поемат за финансиране на фонда за възстановяване от COVID-19. Без тези ресурси взетите назаем средства ще трябва да бъдат изплащани чрез съкращения на програми на ЕС или чрез по-високи вноски от държавите членки.

Сегашната система на собствени ресурси съществува почти без промени от три десетилетия, затова  Европарламентът отдавна призовава за реформирането ѝ.

Тъй като бюджетът на ЕС трябва да бъде балансиран, годишните приходи трябва напълно да покриват годишните разходи. За настоящия бюджетен период (2014-2020 г.) общият размер на собствените ресурси не може да надхвърля 1,23% от брутния национален доход на ЕС.

Източниците на приходи към момента са традиционни собствени ресурси (основно мита, в миналото и мита върху вносната захар; през 2018 г. този източник е отговарял за 13% от приходите в бюджета). Също така собствени ресурси, основани на ДДС (заделяне на дял от приходите от ДДС, събирани от страните в ЕС; през 2018 г. този източник е отговарял за 18% от приходите в бюджета). Друг вид са собствени ресурси, основани на брутния национален доход (страните в ЕС прехвърлят дял от годишния си брутен национален доход; през 2018 г. този източник е отговарял за 66% от приходите в бюджета)

Приходи са и глобите за компании, нарушили законодателството на ЕС за конкуренцията, вноски от страни извън ЕС по отделни програми и данъци върху възнагражденията на служителите в европейските институции; този източник се равнявал на 10% от общите приходи за 2018 г.)

Какви реформи предлага Европарламентът

Парламентът настоява за реално увеличение на водещите програми на ЕС, които Съветът сериозно намали. Според предложения план, считано от 2024 г., бюджетът на ЕС като цяло ще бъде под нивата до 2020 г., което ще застраши ангажиментите и приоритетите на ЕС, по-специално Зелената сделка и програмите за цифрови технологии.

Евродепутатите подчертават, че системата на бюджетните приходи на ЕС е непрозрачна, несправедлива и се нуждае от реформиране.

За да бъде намалена зависимостта от преки вноски от държавите членки въз основа на националния доход или на ДДС, Парламентът призовава за въвеждане на нови видове приходоизточници, свързани с европейските политики и цели.

Депутатите предлагат нова национална вноска на база на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки (това би стимулирало по-малкото използване на еднократни пластмасови продукти и би засилило рециклирането). Както и собствен ресурс на база на приходите от схемата за търговия с емисии (това би оказало натиск за намаляване на емисиите на парникови газове от индустрията, електроцентралите и авиолиниите)

Приход за общността ще е и облагането на дигиталните услуги. Можем да разполагаме със собствен  ресурс, основан на данък върху финансовите транзакции (това би гарантирало, че финансовият сектор плаща справедливо ниво на данъци)

Депутатите искат също така да бъдат премахнати всички намаления на вноските за отделни страни.