ЕС одобри първото ядливо насекомо в блока

Изсушеният жълт брашнен червей, ларвеният стадий на брашнения бръмбар, е безопасен за консумация от човека както в цялата си форма, така и като хранителна добавка под формата на брашно. [SHUTTERSTOCK]

Изсушените жълти брашнени червеи се превърнаха в първото ядливо насекомо, което получи разрешение за пускане на пазара в Европейския съюз. Насекомото получи одобрението на държавите от блока в знаково решение.

Първото одобрение на насекомите за консумация от хора бе дадено в понеделник (3 май) от постоянната комисия по растения, животни, храни и фуражи към Европейската комисия, която обединява представители на държавите от общността и е председателствана от представител на Комисията.

Изсушеният жълт брашнен червей, ларвеният стадий на брашнения бръмбар, е безопасен за консумация от човека както в цялата си форма, така и като хранителна добавка под формата на брашно. Това постанови Агенцията на ЕС за безопасност на храните още през януари.

Тази научна оценка на жълтия брашнен червей или като цяло изсушено насекомо, или под формата на прах бе направена след заявление, подадено от френската компания EAP Group Agronutris през 2018 г.

В становището на агенцията се стигна до заключението, че насекомото е безопасно за употреба, но подчертава, че има известни опасения за алергии, по-специално сред хората, които са алергични към ракообразни и акари.

Затова регулатора препоръча “да се предприемат изследвания за алергенността към жълтия брашнен червей“.

След зелената светлина от държавите-членки, през следващите седмици се очаква изпълнителната власт на ЕС да изготви и приеме законодателство, което да позволи въвеждането на насекомото на пазара като нова храна.

Новата храна се определя като храна, която не е била консумирана в значителна степен в ЕС преди 15 май 1997 г., когато е влязло в сила първото ново законодателство за храните.

Тази категория храни се отнася или до новосинтезирани съединения, получени от нови източници или произведени по нови технологии, или храна, която традиционно се консумира извън ЕС.

Актуализиран нов регламент на ЕС за храните влезе в сила през януари 2018 г. в опит да улесни възможността хранителните предприятия да предлагат нови и иновативни храни на пазара на ЕС, като същевременно поддържат високи нива на безопасност на храните.

Оттогава агенцията е получила 15 приложения за нови храни, свързани с насекоми, от които 11 са влезли в процеса на оценка на безопасността, а останалите четири са под проверка за годност.

Неотдавнашно решение на Европейския съд  постанови, че насекомите трябва да се разглеждат като нови храни съгласно новия регламент за храните от 2018 г.

Докато храните, базирани на насекоми, досега са нишови продукти, те се разглеждат като обещаващо решение на предизвикателствата за устойчивост, пред които е изправена хранителната индустрия, като предлагат устойчив източник на протеин, който може да се отглежда с минимални ресурси.

Според Европейската комисия тази употреба на насекоми като алтернативен източник на протеин не е нова и насекомите се консумират редовно в много части на света.

“Потребителите трябва да решат дали искат да ядат насекоми или не“, се казва в бележка на уеб страницата на Комисията.

Водещата политика на ЕК в областта на храните – “От фермата до трапезата” ще подкрепи създаването на “устойчиви и нови фуражни суровини и храни“, като насекомите ще бъдат потенциално нововъведение.

Съгласно програмата за финансиране на ЕС за иновации “Хоризонт”, базираните на насекоми протеини се считат за една от ключовите области на научните изследвания.