ЕС отделя 320 млн. евро за изследвания на почвата

Финансирането от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации ще бъде използвано за подкрепа на „живи лаборатории, които ще доведат до преход към здрави почви“. [Shutterstock]

Европейският съюз засилва усилията си за изследвания на здравето на почвите по програмата „Хоризонт Европа“, която ще осигури основно финансиране за насърчаване на въглеродното земеделие.

Новият проект е на стойност 320 милиона евро. Той бе обявен в края на септември и има за цел да стимулира прехода към здрави почви до 2030 г., в съответствие с ангажиментите на Зелената сделка за климат, биоразнообразие, нулево замърсяване и устойчиви хранителни системи.

Финансирането от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации ще подкрепи живи лаборатории, които да ръководят прехода към здрави почви.

Според Европейската комисия програмата има за цел да се ангажира с хората и да създаде ефективни партньорства за опазване и възстановяване на почвите в различни сектори и територии.

Мярката е предназначена да допълни стратегията на ЕС за почвите, която, заедно с наскоро стартиралата Европейска обсерватория за почви, ще формира част от цялостна рамка за справяне с управлението на почвите в голям мащаб при различните видове използване на земята.

Комисарят по околната среда Виргиниус Синкевичюс подчерта важността на изследванията „за насърчаване на прехода към устойчиво управление на почвите в земеделските земи“.

„Земеделските производители ще бъдат тясно ангажирани и ще се възползват от инвестиции в обмен на знания и развитие“, каза той по време на представянето на новата стратегия на Комисията за почвите на 17 ноември.

Европейската комисия изчислява, че разходите, свързани с деградацията на почвата в ЕС, надхвърлят 50 милиарда евро годишно. Освен това 60-70% от почвите в Европа се считат за „нездравословни“.

Чрез финансирането на научни изследвания ЕС се надява да увеличи процента на здрави почви до поне 75% във всяка държава-членка на ЕС.

Лошото здраве на почвата може да засегне екосистемните услуги като чиста вода, биологично разнообразие и регулиране на климата.

Стратегия за въглеродно земеделие 

Ключова област на изследвания и иновации, които ще бъдат финансирани от мисията „чисти почви“, е въглеродното земеделие, според изтекла чернова на въглеродната стратегия, която беше получена от френския новинарски сайт Contexte.

Програмата за живи лаборатории ще „служи за тестване и търсене на висококачествени решения за въглеродно земеделие“, се казва в документа.

В бъдещи програмни периоди Комисията ще увеличи фокуса върху въглеродното земеделие в рамките на „Хоризонт Европа“, за да разработи цифрови технологии за по-ефективно отстраняване на въглерода и по-добри оценки на емисиите.

Освен въглеродното земеделие, мисията е насочена и да „подкрепи усилията за хармонизиран мониторинг на почвите в Европа“.

Според Комисията подобни изследвания имат различни ползи. Знанията и инструментите, разработени на тази основа, могат да послужат за развитие на почвата, допълнително подобряване на производствените системи или засилване на ролята на добитъка в управлението на почвата.

На практика тези живи лаборатории са създадени, за да позволят на собствениците на земя и управителите на земя и други заинтересовани страни, публични органи и граждани да работят заедно с изследователи от множество дисциплини.

Плановете бяха приветствани от няколко организации, които участват в процеса на планиране чрез консултативен експертен панел.

Мисията се фокусира „върху мобилизирането и създаването на благоприятна среда за устойчиво управление на почвите в целия ЕС с оглед на публичните политики, инвестициите, ангажираността на гражданите и информационните кампании“, посочват от Европейската регионална мрежа за изследвания и иновации.

Регионалното и местното ниво са „от решаващо значение за постигането на дългосрочно въздействие“, добавят от организацията.

Институтът за европейска политика в областта на околната среда също приветства  мисията за почвата, като каза, че фокусът върху живите лаборатории е „силна страна“ на програмата.