Ето как ще работи коронафонда на ЕС в размер на 100 млрд евро

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен [Stephanie Lecocq/EPA/EFE]

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви в четвъртък (2 април) сряда нов временен инструмент за Подкрепа за намаляване на риска от безработица при извънредни ситуации (SURE).

EURACTIV.com получи още в сряда проект на решението, според което държавите членки ще предоставят гаранции за набиране на до 100 милиарда евро в нов временен фонд за подпомагане на работещите в най-силно засегнатите от коронавируса страни, като Италия и Испания.

“Това е европейската солидарност в действие”, заяви фон дер Лайен във видео съобщение, публикувано в Туитър, добавяйки, че новият инструмент “ще спаси милиони работни места по време на кризата и ще ни позволи бързо да рестартираме икономическия двигател на Европа”.

“Инструментът SURE ще действа като втора отбранителна линия, като подкрепя схемите за временна заетост и други подобни мерки, за да помогне на държавите членки да защитят работните места като по този начин подкрепи служителите и самонаетите лица срещу риска от безработица и загуба на доходи”, се казва в документа.

SURE представлява схема за кредитиране в размер до 100 милиарда евро, подкрепена от система от гаранции от държавите членки.

Целта му ще бъде да допълни усилията, направени от националните органи за подпомагане на работещите, засегнати от COVID-19 и мерките за ограничаването на вируса, приети в целия блок.

За тази цел инструментът ще покрие част от “рязкото и внезапно увеличение на публичните разходи”, имащи за цел задържането на служителите, се казва в съобщението.

Финансовите ресурси ще бъдат разпределени за подпомагане на увеличената финансова тежест на националните схеми за временна заетост и други подобни мерки в защита на работните места срещу рисковете от безработица и загубата на доходи.

Държавите-членки на ЕС, включително Германия, Италия и Испания, разполагат с такъв тип схеми за подпомагане на служители, засегнати от извънредна ситуация.

Европейската комисия обаче предупреждава, че с оглед на правното му основание този нов инструмент ще бъде “за специални цели и с временно предназначение”.

В резултат на това инструментът няма да се превърне в постоянна общоевропейска схема за презастраховане на безработицата, за което евродепутати и някои страни членки, включително Франция и Испания, настояват от години в посока укрепване на еврозоната.

Правната основа на инструмента ще бъде член 122, който позволява подкрепа от ЕС във времена на изключителна криза.

Член 122, параграф 2 е бил използван само веднъж в миналото като правно основание за създаването на временния европейски механизъм за финансова стабилизация (EFSM) по време на финансовата криза.

Новият фонд ще бъде наличен след като държавите членки предоставят гаранции на обща стойност най-малко 25 милиарда евро.

След постъпило искане от държава членка, Комисията ще провери степента на увеличаване на публичните разходи, свързани със създаването или разширяването на схемите за временна заетост и други подобни мерки за самонаетите лица.

След тази проверка Европейската комисия ще оцени условията на заема, включително сумата, матуритета, средното ценообразуване и други технически условия.

Предвижда се и ограничения за заемите, налични за всяка държава членка. Делът на средствата, предоставени на трите държави членки, представляващи най-големият дял от заемите, не трябва да надвишава 60 милиарда евро.

В предложението на Комисията се казва, че предоставените гаранции на държавите членки ще бъдат на доброволна основа. Но след като поемат ангажимента с ЕС, гаранциите трябва да бъдат “неотменими, безусловни, при поискване и да залегнат в споразумение, сключено между Комисията и държавите членки”.

През следващата седмица Еврогрупата ще обсъди новия инструмент като част от различните мерки, които ЕС проучва за справяне с икономическите последствия на пандемията.