ЕЦБ започва консултации за създаване на цифрово евро

Подобно на паричните средства, електронните пари могат да се съхраняват извън банковата система, например в „цифров портфейл“. [Tiger Pixel / Flickr]

Европейската централна банка започва в понеделник обществена консултация за създаване на „”цифрово евро“ за 19-членния валутен клуб.

ЕЦБ избърза с предлагането на идеята, защото пандемията ускори процесите във финансовия сектор и затрудни плащанията с пари в брой. Сега политиците нервно наблюдават възхода на частните криптовалути като например биткойн.

Какво е цифрово евро?

Цифрово евро би представлявало електронна форма на централнобанкови пари, достъпни за всички граждани и предприятия – също като банкнотите, но в цифрова форма, така че те да могат да извършват текущите си плащания бързо, лесно и сигурно. То би допълнило, а не заместило парите в брой. Във всички случаи Евросистемата ще продължи да емитира пари в брой.

Електронната форма също би позволила за първи път на гражданите да имат депозити директно в ЕЦБ. Това може да бъде по-безопасно, отколкото при търговските банки, които могат да пропаднат, или от държането на пари, които могат да бъдат откраднати или загубени. И като пари в брой, парите могат да се съхраняват извън банковата система, например в „цифров портфейл“.

“Това ще позволи на гражданите и фирмите да извършват ежедневните си плащания „по бърз, лесен и сигурен начин“, уточниха от ЕЦБ, публикувайки доклад за виртуалните пари през октомври.

Цифровото евро би “допълнило паричните средства, а няма да ги замести“, подчертаха от Централната банка.

Издаването и прехвърлянето на дигитални евро може да се извърши с помощта на технологията известна като блокчейн, на която разчитат криптовалути като биткойн.

Защо сега?

Пандемията COVID-19 засили електронните плащания, тъй като клиентите избягват да се разплащат с банкноти и монети поради опасения, че могат да разпространят коронавируса.

Дори в Германия, където се казва, че „кешът и крал“, тази година се очаква потребителите да похарчат повече пари за електронни разплащания, отколкото в брой. Това се случва за първи път, според неотдавнашен доклад на Euromonitor International.

Подобно на други централни банки по света, ЕЦБ се опасява, че изостава в тази област в сравнение с чуждестранни частни играчи като биткойн и все още не стартиралата Libra на Facebook.

Какви са рисковете?

Потребителите може да започнат да избягват традиционните сметки в банки в полза на цифровите разплащания. Това ще отслаби по-малките банки  в еврозоната.

По време на криза вложителите могат да се изкушат да избягат на безопасно място чрез “цифровото евро“ и да се стигне до масов отлив от традиционните банки.

За да се избегне това, ЕЦБ може да предложи да ограничи броя на цифровите евро, които всеки гражданин може да притежава или обменя.

Загрижеността за неприкосновеността на личния живот и гарантирането, че “цифровото евро“ не може да се използва за пране на пари, също е част от стратегията на ЕЦБ.

“Технологиите и иновациите променят поведението ни като потребители, начина, по който работим и общуваме помежду си,“ заяви Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и председател на Оперативната група.

“Цифровото евро би подпомогнало стремежа на Европа към по-нататъшно въвеждане на иновации. То също така би допринесло за нейната финансова независимост и би засилило международната роля на еврото.“