ЕЦБ създава климатичен екип и инвестира в зелени облигации

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на пресконференция след заседание на Управителния съвет в Германия [ NIELS THIES HANDOUT / EPA-EFE ]

Изменението на климата ще бъде от ключово значение при прегледа на политиката на Европейската централна банка, обяви в понеделник нейният президент Кристин Лагард, като отбеляза преминаване към “по-екологична“ парична политика.

Това включва създаването на малък екип, който да определи програмата на Европейската централна банка по теми, свързани с климата, и да ръководи усилията й за подпомагане на прехода към по-екологична икономика в еврозоната.

“Изменението на климата засяга всички области на нашата политика. Новото звено ще осигури структурата, която ни е необходима за справяне с проблема, с неотложността и решителността, които заслужава.“, обясни Лагард.

Банката ще инвестира и във фонда за зелени облигации на Банката за международни разплащания, който инвестира в производство на енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и други екологични проекти.

Възстановяването на еврозоната продължава да бъде притискано от нарастващия брой на заразени с коронавирус, строгите социални ограничения и бавното разпространение на ваксините. Това допълнително помрачава региона, където се очаква икономиката да се свие с над 7% за 2020 г.

Откакто пое управлението на ЕЦБ преди малко повече от година, Лагард превърна опазването на околната среда в приоритет в политиката на банката.

Въпреки че критиците заявиха, че защитата на климата ще бъде за “отвличане на вниманието” от мандата на ЕЦБ,  който трябва да осигури ценова стабилност, Лагард заяви в понеделник, че изменението на климата е в правомощията на банката, защото може да повлияе на инфлацията и да възпрепятства притока на кредити към икономиката.

“Изменението на климата може да създаде краткосрочна променливост в производството и инфлацията чрез екстремни метеорологични явления и ако не бъде адресирано, може да има дълготрайни ефекти върху растежа и инфлацията“, добави тя.

Марк Рейвън от 350.org, който води кампания за бъдеще без изкопаеми горива, каза, че групата е щастлива да чуе, че Лагард говори за важността на климатичната криза.

“Но ние се нуждаем от действия, а не от думи. Въпреки че създаването на екип, посветен на климата, е положителна стъпка, ние вече знаем какво трябва да направи този екип: да отговорим на изискванията на 165 000 европейци, които настояват банката да намали финансирането на проекти, свързани с въглища, петрол и газ “, добави той.

“ЕЦБ трябва да се откаже от остарялата си позиция на пазарен неутралитет, да спре да купува облигации за изкопаеми горива и да финансира справедливо възстановяване на хората, а не на замърсителите“, каза още Марк Рейвън.

Европейската комисия  работи по изготвянето на определение за зелено финансиране в своята таксономия, но този процес беше забавен от лидерите на общността поради разногласия.

Зеленият евродепутат Бас Айкхаут заяви, че Комисията трябва да спре да го отлага. Тя трябва да излезе с предложение за разширяване на зелената таксономия възможно най-скоро. С ясна дефиниция на най-замърсяващите икономически дейности ЕЦБ може да подкрепи зеления преход като много важен играч, каза той.

Зелени облигации

ЕЦБ обяви в понеделник, че ще инвестира част от собствените си средства, които са на обща стойност 20,8 милиарда евро и включват капитал, платен от държавите от еврозоната и резерви, във фонд за зелени облигации, управляван от Банката за международни разплащания.

По-важното е, че политиците от ЕЦБ също обсъждат каква роля трябва да играят съображенията за климата в програмата за изкупуване на облигации на институцията в размер на трилиони евро.

Съобщението идва по-малко от седмица, след като президентът на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер обяви, че Европа трябва да признае, че в бъдещето й вече няма място за изкопаеми горива и подчерта успеха на зелените облигации.

Досега ЕЦБ е купувала корпоративни облигации въз основа на непогасени суми, но Лагард каза, че банката може да се наложи да обмисли по-активен подход за коригиране на провала на пазара за ценообразуване при климатичен риск.

“Нашият преглед на стратегията ни позволява да разгледаме по-задълбочено как можем да продължим се защитаваме от климатични рискове и в същото време да укрепим устойчивостта на паричната политика и нашия баланс“, каза Лагард