Забраната за износ на пластмасови отпадъци може да затрупа Европа с боклуци

Съобщението на ЕС съвпада с решението на Китай да забрани всякакъв внос на отпадъци от чужбина, което влиза в сила от 1 януари. [ jantsarik / Shutterstock ]

Новите правила на Европейския съюз  за забрана на превоза на несортирани пластмасови отпадъци до чужди държави влязоха в сила на 1 януари. Въпреки че този ход ще увеличи натиска върху страните да започнат активно рециклиране, активисти твърдят, че забраната вероятно ще увеличи депонирането и изгарянето на отпадъци в съюза.

Новите мерки за забрана на износа на пластмасови отпадъци извън Европа, с изключение на чисто пластмасови отпадъци изпратени за рециклиране, бяха обявени на 22 декември.

“Износът на несортирани пластмасови отпадъци за страни извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще бъде напълно забранен“, заяви Виргиниус Синкевичюс, еврокомисар по околната среда.

“Тези нови правила изпращат ясно послание, че общността поема отговорност за генерираните отпадъци“, каза той и допълни, че превозът на пластмасови отпадъци в рамките на ЕС също ще бъде по-строго контролиран.

Съобщението  съвпада с решението на Китай да забрани всякакъв внос на отпадъци от чужбина, което влиза в сила от 1 януари. Преди Китай беше най-големият получател на чуждестранни отпадъци, но постепенно започна да премахва вноса от 2018 г. заради опасения за околната среда и здравето.

“Победата от реализирането на целта за нулев внос на твърди отпадъци е на лице“, каза Кю Киен, висш служител от китайското министерство на екологията. Той заяви, че очаква забраната да сложи край на зависимостта на китайската рециклираща индустрия към вноса на отпадъци и да върне фокуса на страната към рециклиране на повече отпадъци, произведени на вътрешния пазар.

Рециклиращият сектор в Европа вярва, че забраната за износ ще създаде “възможности“ за стимулиране на тази дейност у дома. Рециклираният PET, смолата, използвана за производството на пластмасови бутилки, може да достигне до 55% от общото търсене  до 2030 г., казва индустрията, като изтъква “значителните подобрения“ в процесите на рециклиране през последните години.

Полиетилентерефталатът (съкр. РЕТ) е най-широко разпространеният термопластичен полимер и се използва за производство на изкуствени влакна за дрехи, опаковки за храни и напитки, термоформоване в производството и в комбинация със стъклени влакна и инженерни смоли.

Постигането на по-високи нива на рециклиране обаче ще изисква изграждане на нови съоръжения, казват от сдружението Plastics Recyclers Europe, а този процес вероятно ще отнеме години.

“Новият капацитет за рециклиране трябва да нараства, за да побере новите тонажи и да изпълни новите цели на ЕС за рециклиране“, обясниха от сдружението пред EURACTIV.

„Решения съществуват и възможностите, свързани с ограниченията за износ на пластмасови отпадъци, не трябва да остават неизползвани“, казаха още от асоциацията.

“Рециклиране на измами“

Междувременно обаче голяма част от пластмасовите отпадъци, генерирани в Европа, вероятно ще бъдат изгорени или изхвърлени на сметища.

“За съжаление Европа не разполага с необходимата инфраструктура за рециклиране“, каза Янек Вахк от Zero Waste Europe, група за екологичен натиск. “Рискът е, че част от тези пластмасови отпадъци в крайна сметка ще бъдат изгорени“, подчерта той пред EURACTIV, като заяви, че в момента няма достатъчно стимули за инвестиране в нови съоръжения за рециклиране.

Нещо повече, не всички пластмасови отпадъци, изнесени извън Европа, първоначално са били предназначени за рециклиране, казва Век, като намеква за практика, описана като “рециклиране на измама“.

“Голям дял от изнесените отпадъци са несортирани или с по-ниско качество“, обяснява Plastics Recyclers Europe, като допълва, че новите ограничения на ЕС за превоз на отпадъци “подчертават необходимостта от разделно събиране и разширено сортиране“, за да се повишат процентите на рециклиране в Европа.

Освен това по-нискокачествените пластмасови отпадъци подкопават процеса на рециклиране и увеличават вероятността рециклираните материали да бъдат замърсени със стари пластмаси, съдържащи токсични вещества, които сега са забранени в Европа.

“Какво означава това на практика? Колкото по-ниско е качеството на отпадъците, толкова по-ниско ще бъде качеството на рециклирания материал, което от своя страна ще окаже влияние върху крайните приложения за този вид рециклирани продукти “, обясняват от асоциацията.

Всъщност повишаването на процента на рециклиране изисква първоначално внимателно сортиране на отпадъците. Ефективното рециклиране изисква висококачествените отпадъци да бъдат трансформирани обратно във висококачествен продукт.

Правила за рециклиране

В даден момент всеки опит за значително увеличаване на нивата на рециклиране в Европа също ще изисква налагане на нови стандарти на производителите, за да се гарантира, че продуктите могат да бъдат рециклирани по-лесно, когато излязат от употреба.

“Дизайнът за рециклиране е още един елемент, който позволява висококачествено и рентабилно рециклиране“, казват Plastics Recyclers Europe. “Тези елементи са необходими, за да не се стигне до струпване на тонове боклук в депата и изгаряне.“

Качеството на рециклирането също е ключова грижа за пластмасовата индустрия. “Вторичните суровини като рециклируеми пластмасови отпадъци трябва да се търгуват по контролирани канали“, казва Вирджиния Янсенс от PlasticsEurope. “Те трябва да бъдат сортирани и рециклирани в съоръжения, работещи с най-високите стандарти за опазване на околната среда и безопасността“, каза тя пред EURACTIV.

PlasticsEurope подчертава, че подкрепя процедурата в Регламента на ЕС за превоз на отпадъци, позволяваща пластмасовите отпадъци да бъдат премествани по-свободно из Европа. И за да се гарантира, че само качествените отпадъци се придвижват свбодно, Янсенс казва, че отпадъците трябва да се транспортират само чрез сертифицирани съоръжения, подлежащи на одит.

“Например пластмасовите бали трябва да бъдат подготвени по набор от спецификации, съчетани със стандартизирани протоколи за тестване и проверка, за да се гарантира, че никакви остатъци не попадат в околната среда“, каза тя пред EURACTIV.

Но това ще изисква и опростяване и рационализиране на бюрократичните процедури в страните от ЕС. “Смятаме, че е важно да се премахне настоящата административна тежест за превоза на отпадъци в рамките на общността, като например опростяване на съществуващите процедури за уведомяване и хармонизиране на процесите“, допълва Янсенс.

Междувременно обаче забраната за износ на отпадъци от ЕС означава, че пластмасовите отпадъци ще се трупат в складове в цяла Европа, преди да бъдат изпратени за изгаряне или депониране.

В България, най-бедната държава от ЕС, внесените пластмасови отпадъци често се изхвърлят на незаконни депа или се изпращат за изгаряне в централи за въглища, които не са оборудвани за такава дейност.