Икономическият растеж на Румъния се забавя

[Shutterstock / Natanael Ginting]

Ръстът на БВП на Румъния се забави до 0,3% през третото тримесечие в сравнение с предходния период. Това предполага, че последните месеци на годината ще бъдат повлияни от ефектите на четвъртата вълна на пандемията.

Румъния очаква икономически растеж от 7% през 2021 г., след спад през предходната година от 3,9%.

Тази прогноза сега е поставена под въпрос със забавяне на растежа през третото тримесечие и потенциално влошаване през последното тримесечие. Тъй като пандемията продължава да бушува, това вероятно ще възпрепятства частното потребление, основният двигател на растежа на БВП.

Икономиката нарасна с 8%, според сезонните данни през третото тримесечие, спрямо същия период на 2020 г., показват предварителните данни на статистическия институт на страната INS във вторник. Това представлява значително забавяне спрямо ръста от почти 14% през второто тримесечие.

Растежът на БВП също е по-нисък от очаквания. Анализатори, анкетирани от Bloomberg, оценяват средния ръст на 9,7%.

Статистическият институт на Румъния ще публикува подробни данни за икономическия растеж за третото тримесечие следващия месец. Анализаторите очакват силната селскостопанска продукция едва да компенсира спадовете в промишлеността и строителството. Политическата безизходица и пандемична вълна ще се отразят негативно на производството и потреблението през зимните месеци.