Инвеститорите настояват за европейски стандарт за емисиите на метан

Горене на метан. [Terry Chapman / Flickr]

Група европейски инвеститори, които управляват активи в размер на 36 трилиона евро, поднови натиска върху Европейската комисия да въведе задължителни стандарти за емисии на метан.

Европейският съюз е най-големият вносител на газ в света, като изкупува около 80% от горивото от други страни. Най-голямата част от внесения газ идва от Русия, но сателитите са засекли големи изтичания на метан от газопроводите.

Метанът е парников газ, над 20 пъти по-мощен от въглеродния диоксид. Той може да доведе до допълнително глобално затопляне и дори по-бързо топене  на ледовете в Арктика.  Емисиите от метан идват от човешки дейности (главно от селското стопанство, енергетиката и управлението на отпадъците) и от естествени източници. След като бъде изпуснат в атмосферата, метанът има живот около 12 години.

Към момента в ЕС не съществуват правила, които да попречат вноса на газ от повредена инфраструктура, от която изтича метан. Надеждите са, че се очаква нова правна рамка до края на годината.

Европейската комисия обяви, че законодателството ще изисква петролните и газовите компании да наблюдават и докладват емисиите на метан и да ремонтират течове в тръбопроводите. Следващата стъпка е да се обмисли налагането на метанови стандарти.

Обществената консултация на новите правила започна миналия месец, което накара групата инвеститори да поднови призива си от май 2020 г. за по-строги правила  при вноса на природен газ в блока. Те изпратиха писмо до ЕК със своите искания.

“Ние вярваме, че имаме подкрепата на политиците“, каза Янку Дарамус, старши анализатор за устойчивост в Legal & General Investment Management, пред Ройтерс.

“Повтаряме призива за установяване на задължителен стандарт за ефективност, изискващ минимум 0,25% интензивност на доставките по веригата, която обхваща целия внос на газ, който се продава в ЕС до 2025 г. Целта е да постигнем 0,2%, когато е възможно“, се казва в писмото на групата инвеститори.

Миналата година Европейската комисия представи стратегия за намаляване на емисиите на метан, насочена към постигане на поставените цели в областта на климата за 2030 г. и за неутралност по отношение на климата към 2050 г.

Сред основните приоритети на стратегията е да се усъвършенства измерването и докладването на метановите емисии, тъй като към момента нивото на мониторинг варира в различните сектори и държави. Комисията ще подкрепи и създаването на международна обсерватория за емисиите на метан в партньорство с Програмата на ООН за околната среда, Коалицията за климата и чистия въздух и Международната агенция по енергетика. Проследяването ще се подобри и с помощта на сателитната програма на ЕС “Коперник”.