Инвеститори с активи за 50 трлн. евро настояват газът да не получи „зелен“ етикет

Както газът, така и ядрената енергия може да получат зелени етикети за устойчиви инвестиции, но докато някои ги разглеждат като избор на здравия разум, други казват, че подкопава смисъла на законодателството [ Factory Easy / Shutterstock ]

Изкопаемият газ трябва да бъде изключен от европейския списък с устойчиви инвестиции, според група инвеститори в климата с активи на стойност 50 трилиона евро. Групата обяви, че все още обмисля дали трябва да се разглежда ядрената енергия като устойчива инвестиция.

В отворено писмо Групата на инвеститорите по изменение на климата, мощна коалиция от пенсионни фондове и управители на активи, предупреди, че етикетирането на изкопаемия газ като устойчива инвестиция рискува насочването на капитал към дейности, които са несъвместими с климатичните амбиции на Европа.

Таксономията е предназначена да даде на инвеститорите ръководство за устойчиви технологии в опит да избегнат greenwashing, когато компаниите – обикновено мегакорпорации, се опитват да скрият или прикрият своите не особено толкова екологични производства с грандиозен, публичен жест към зелени каузи, които всъщност са неефективни или вредни за околната среда.

Въпреки това, последният списък с устойчиви инвестиции, видян от EURACTIV , беше широко разкритикуван заради включването на ядрени и газови проекти, които някои природозащитници смятат за подкопаващи климатичната амбиция на законодателството.

„Подвеждащ“ етикет

Инвестиционната група преди това призова таксономията да бъде приведена в съответствие с амбициите за достигане на нетни нулеви емисии и искаше тя да използва научно базиран подход.

В отвореното писмо се твърди, че проектът за критерии за изкопаем газ за получаване на зелен етикет – праг на емисиите от жизнения цикъл от 270 g C02e/kWh за проекти с разрешения, предоставени преди 2030 г. – би означавало, че енергийните компании могат да спазват таксономията, дори и да не са в съответствие с целта на Европа за нетни нулеви емисии.

Изкопаемият газ може да играе роля като мост от по-замърсяващите въглища към възобновяеми източници, но той не може да отговори на изискванията, определени за преходна дейност съгласно законодателството за таксономията, се твърди в писмото, като се казва, че включването му би било „подвеждащо“.

„Като крайъгълен камък на програмата за устойчиво финансиране на ЕС, включването на газа ще подкопае доверието в таксономията, както и собствения ангажимент на ЕС за неутралност на климата до 2050 г.“, каза Стефани Пфайфер, главен изпълнителен директор на групата.

„Във момент, когато имаме нужда от яснота, включването на газа създава безполезен прецедент и обърква инвеститорите, които искат да са изрядни. Включването на газ също рискува да насочи капитали към инициативи, които подкопават устойчивото бъдеще“, добави тя.

За ядрената енергия все още се обмисля

Другият спорен аспект на изтекла чернова е перспективата да бъде даден зелен етикет на ядрената енергия.

Запитан за включването на ядрената енергия в таксономията, говорител на групата инвеститори каза пред EURACTIV: „Фокусирахме се върху газа, тъй като този въпрос е приоритет за нашите членове и беше във фокуса на предишния ни ангажимент с Комисията по отношение на таксономията“.

„Докато газът е нашият фокус, ние продължаваме да изследваме въпроса за включването на ядрената енергия в таксономията с нашите членове и може да изберем да се ангажираме по тази тема в бъдеще“, добави говорителят.

Други побързаха да критикуват включването на ядрената енергия. Римският клуб, мозъчен тръст, съставен от забележителни учени, икономисти, бизнес лидери и бивши политици, разкритикува включването както на газови, така и на ядрени проекти.

Предложението „пренебрегва четири години строг научен, финансов анализ и диалог със заинтересованите страни, които са имали за цел да подпомогнат мобилизирането на капитал от блокирани активи към наистина устойчиви и нисковъглеродни икономически алтернативи“, каза Сандрин Диксън-Деклев, съпредседател на Римския клуб и член на Платформата за устойчиво финансиране на Европейската комисия.

„Постъпките за етикетиране на природния газ и ядрената енергия като „зелени“, доколкото са „преходни дейности“, са напълно подвеждащи“, добави тя, като посочи Китай, който разработи таксономия, която изключва изкопаемия газ, и таксономията на Южна Корея, което изключва ядрена енергия.

Екологичните организации са разтревожени от проекта, като неправителствената организация за чиста мобилност „Транспорт и околна среда“ заяви, че ЕС е „настроен да унищожи собствените си правила за устойчиво финансиране чрез включване на газ“.

Грийнпийс твърди, че тепърва предстои да се вземе търговски жизнеспособно дългосрочно решение за изхвърляне на ядрени отпадъци и че даването на зелен етикет на изкопаемия газ „само би изострило опустошителното му въздействие върху климата“.

Междувременно органът на ядрената индустрия, Форатом, приветства включването на ядрената енергия, но предупреди, че двусмислената формулировка в проекта може да доведе до това, че отговарящи на условията атомни електроцентрали да не получат зелен етикет.

Организацията на газовата индустрия, Юрогаз, коментира, че газовите турбини са от решаващо значение за бързия преход от производството на енергия от въглища.

„Юрогаз има амбицията за пълна декарбонизация на газовата мрежа малко след 2045 г. Постепенно намаляващите прагове, както се очаква в таксономията, ще помогнат за постигането на това, но реалистичните отправни точки са задължителни“, твърди индустриалната група.