Индустриалното замърсяване на въздуха в Европа струва 433 млрд. евро годишно

През 2017 г. промишленото замърсяване на въздуха струва на обществото между 277 милиарда и 433 милиарда евро, според нов доклад на ЕИП. [ Shyjo / Shutterstock ]

Замърсяването на въздуха от промишлеността в Европа нанася вреди на здравето и околната среда, които се оценяват на над 430 милиарда евро на година, съобщи Европейската агенция по околна среда  в сряда (29 септември).

През 2017 г. промишленото замърсяване на въздуха струва на обществото между 277 милиарда и 433 милиарда евро, според нов доклад на агенцията.

„Тази сума е еквивалентна на около 2 до 3% от БВП на ЕС и е по-висока от общото икономическо производство на много отделни държави-членки през тази година“, се казва в документа.

Докато европейската промишленост постига „значителен напредък“ в намаляването на въздействието върху околната среда и климата, „обществените разходи“ или „външните влияния“, причинени от замърсяването на въздуха от сектора, остават високи.“

Последиците от замърсяването включват болести и преждевременна смърт, както и влошаване на екосистемите, местообитанията и културите. Всички те са имат прогнозна парична стойност в доклада.

Според проучването на агенцията, от над 11 000 обекта, които са проверени за замърсяване на въздуха, 211 са отговорни за половината от общите разходи. Те се намират главно в Германия, Великобритания, Полша, Испания и Италия.

Замърсяването на въздуха от топлоелектрическите централи, най-вече на въглища, е най-опасно за здравето и околната среда, следвано от емисиите от тежката промишленост, производството и преработката на горива.

Следват по-леките индустрии, управлението на отпадъците, животновъдството и пречистването на отпадъчните води.

Сред 30-те най-замърсяващи съоръжения на континента, 24 са ТЕЦ-ове, 15 от които са в Западна Европа, а седем са в Германия, според проучването.

Най-замърсяващият завод е в Полша, но следващите четири са в Германия.

Въпреки леките подобрения, „замърсяването на въздуха все още е основен риск за здравето на европейците“, предупреди агенцията миналата седмица. Причината е, че нивата на фини прахови частици, озон и азотни оксиди често са над стандартите за качество на въздуха.