Комисарят по кохезията Елиза Ферейра: Запазете единния пазар

Елиза Ферейра, европейски комисар по кохезията и реформите [Europe by Satellite]

Избухването на COVID-19 доведе до най-лошата рецесия в историята на ЕС, която Европейската комисия възнамерява да пребори с безпрецедентния пакет от стимули. Комисарят по въпросите на кохезията и реформите Елиза Ферейра обясни амбициозния план в ексклузивно интервю.

“Не можете да се справите с криза с това измерение с бюджет от 1% от БНД (брутния национален доход)“, каза португалският комисар пред EURACTIV, “няма държава в света, за която националният бюджет да е само 1% от общия ресурс.“

Ферейра каза, че предложението за седемгодишен бюджет в размер от 1,1 трилиона евро и инструмент за възстановяване на стойност 750 милиарда евро е “адекватно на нивото на кризата“, не само по размер, но и заради решението да се заемат от финансовите пазари, като се използва бюджета на ЕС като гаранция, дълговият подход, базиран на еврото, а не на доминиращия долар, призивът за укрепване на собствените ресурси, важният дял на безвъзмездните средства и разнообразието от инструменти.

Тя каза, че всички държави от ЕС са имали различни нива на конкурентоспособност от самото начало и кризата е засегнала всяка държава и регион по различен начин.

Политиката за регионално развитие на ЕС стана централна част от плана за възстановяване. “От самото начало политиката на сближаване имаше за цел най-слабите икономики да догонят, за да могат да играят играта“, добави тя.

Едно от първите решения на Комисията беше да облекчи правилата за държавна помощ, решение, което Ферейра защити, но призна, че то доведе до по-нататъшни неравенства в нивата на публичните инвестиции, което направи инструмента за възстановяване още по-актуален.

“Не можете да говорите за вътрешен пазар, ако някои компании са подкрепени, докато други компании са разположени в държави-членки, които не могат да си позволят да ги подкрепят“, настоя тя в защита на инструмента за възстановяване, който Комисията представи.

Ферейра каза също, че еврото “не може да функционира, ако някои държави-членки само натрупват дефицит, а останалите излишъци”, което потвърди позицията на Комисията, която е избрала система, основана на заеми и безвъзмездни средства, за разлика от настоятелното настояване за “пестеливите“ държави единственият инстумент да са заемите.

Ако държави като Италия или Испания, които представляват важен дял от единния пазар и икономиката на ЕС, преминат в рецесия, “рецесията няма да е испанска или италианска рецесия. Това ще е европейска рецесия “, предупреди еврокомисарят.

“Възстановяването на икономиката е от съществено значение не само за страните, които са значително по-засегнати, но и за държавите-членки, които се възползват от пазар, който е много голям, отвъд техните граници.“

Как да се похарчат парите

В новия инструмент за възстановяване Комисията включи нов инструмент, React EU, предназначен да се справя с последствията от кризата чрез насочване на средства чрез регионална политика. Някои държави-членки поставиха под въпрос критериите, твърдейки, че той може да бъде използван за справяне с съществуващи отпреди структурни проблеми.

Бюджетът за програмата достига 55 милиарда евро, но изпълнителната власт все още не разкри колко пари ще отидат за всяка държава-членка.

Изпълнителната власт на ЕС ще сравни резултатите от всяка държава-членка преди и след кризата, отчитайки спада на БВП, нарастването на безработицата и относителния просперитет на страните. Точните цифри ще бъдат налични едва по-късно тази година.

“Не работим върху прогнозите, тъй като такива оценки в период на криза са много трудни“, каза Ферейра. Затова Комисията предложи да се въведе средносрочен преглед на бюджета, който ще позволи коригиране на разпределението на средствата, за да се съобрази с потенциалното дългосрочно въздействие от пандемията.

Във всеки случай служителите на ЕС са по-малко притеснени от това колко пари ще бъдат предоставени чрез плана за възстановяване, отколокото как тези пари ще бъдат изразходвани.

Зелено възстановяване

Председателят на Комисията Урсула Фон дер Лайен обеща да възобнови европейската икономика, като се съсредоточи върху целите преди кризата – цифровите и зелените трансформации и икономическата устойчивост.

“Няма да работим по възстановяването въз основа на рецепти, които не са функционирали в миналото. И една от тези рецепти е, че пренебрегвахме твърде дълго въздействието на нашата икономика върху околната среда“, каза еврокомисарят.

Гъвкавостта, въведена в политиката на сближаване, предизвика обаче някои опасения, че страните могат да се отдалечат от зелените цели, използвайки кризата като претекст.

“Това, което беше съобщено, тъй като ние сме в извънредна ситуация, е количественият елемент от това колко трябва да постигнете във всяка програма“, каза Ферейра. “Това не означава, че сме изоставили принципи като ненанасянето на вреда или зелената цел“, каза тя.

“Не можем да навредим и след това да имаме друг фонд, който да коригира вредата, която сме причинили с първата инициатива“, обясни комисарят.

Фондът за справедлив преход е увеличен от 7,5 на 40 милиарда евро, но някои страни се притесняват, че с разширяването на обхвата инструментът е изгубил своя смисъл.

“Искаме да гарантираме, че целевият подход ще бъде спазен“, каза Ферейра, добавяйки: “ДНК не трябва да се променя.” Комисарят обясни, че се провежда диалог с държавите-членки, за да се идентифицират нуждите и да се гарантира, че парите постъпват в районите в Европа в по-критична ситуация, от гледна точка на прехода от въглеродна икономика.

Държавите-членки ще се проведат срещна на върха в петък (19 юни), за да обсъдят за първи път пакета на Комисията, с малки шансове бързо да преодолеят различията си. Ферейра призова лидерите на ЕС да ускорят разговорите, “така че компаниите, малките и средните предприятия, работниците, общините, регионите … да започнат наистина да чувстват присъствието на Европа.”