Кооперативите са лекарството за проблемите на малките ферми в Румъния

Румъния

Румънските фермери гледат с недоверие към земеделските кооперации, защото те са свързани с комунистическото минало и плановата икономика на страната. Но благодарение на младите фермери и финансирането от ЕС, все повече земеделци избират да обединят усилията си, разказва EURACTIV Румъния.

„Големите стимули в Общата селскостопанска политика след 2022 г. ще бъдат за кооперациите“, казва Йон Паунел, президент на Съюза на земеделските производители на Олт. Паунел участва в създаването на няколко кооперации в окръг Олт в южна Румъния.

„На първо място, ние помагаме на фермерите да се организират, обучаваме производители, учим ги как да управляват кооперация и им помагаме в процеса на кандидатстване за европейски фондове“, обясни той.

Според Паунел фермерите могат да кандидатстват за подкрепа от фондовете за развитие на селските райони.

По време на дебат за фермерските кооперации като решение за по-екологично земеделие, министърът на земеделието на Румъния Адриан Орос също обеща, че в бъдеще ще има постоянна подкрепа за фермерските асоциации.

След като общата селскостопанска политика бъде приета от Европарламента, от държавите-членки ще се очаква да декларират мерките за опазване на околната среда, които възнамеряват да изпълняват в своите национални стратегически планове. Те ще трябва да бъдат одобрени от ЕС.

„В нашия национален стратегически план можем да включим мерки за насърчаване на фермерите да се присъединят към кооперации“, каза министърът и подчерта, че няма друг начин за малки фермери да оцелеят.

„Търсихме навсякъде в Европа и това е единственото решение. Досега сме имали стимули за финансиране от ЕС, тъй като подкрепата във всяка мярка ще се увеличи с 20%, ако фермерът се присъедини към кооперацията. Трябва да поддържаме или дори да увеличим тази сума, защото можем само да ги насърчаваме, не можем да ги принуждаваме “, каза той.

Бързо развитие

Ако други фермери остават скептични за развитието на кооперациите, Паунел е оптимист. Той все пак признава, че малките семейни ферми са поставени в неравностойно положение при преговорите с търговците и отношенията си с институциите. Според него обаче в Румъния има “жизнеспособни кооперации и все повече млади хора са привлечени от асоциациите“.

Статистическите данни също показват ускорено развитие през последните години.

В Румъния има повече от 1500 земеделски кооперации, над 200 от тях са създадени през 2019 г. Това показват данните на мозъчния тръст Румънския център за европейски политики (CRPE). Но място за растеж има. В момент само 1% от румънските фермери членуват в асоциации, които да ги представляват и защитават техните интереси. Средният процент в ЕС е 34%, показва изследване за групата на „Обнови Европа“.

„Земеделските кооперации са жизнеспособна алтернатива за получаване на европейски средства и все повече румънци успяха през последните години да преодолеят емоционалните бариери и недоверие и избраха да си партнират, за да осигурят оцеляването си на пазара“, каза Габриел Дан Йеремия, който е консултант по европейско финансиране.

Нарастващ интерес към местните продукти

В допълнение към финансовата помощ, кооперациите се нуждаят и от консултантска помощ, особено в области като маркетинга.

„Те не се нуждаят само от договори с големи търговци. Човек може да се организира и да продава пред собствената си врата, в собствения си магазин или на местните пазари “, каза Паунел, който самият е зеленчукопроизводител и доставчик на магазините на Mega Image, верига, собственост на търговската група Ahold Delhaize.

През последните години все повече фермери използват социалните медии, за да достигнат директно до своите потребители и тази тенденция се засили през последната година.

„Пандемията донесе едно добро нещо – румънците консумират повече румънски продукти, както на традиционните пазари, така и в търговските веригите“, каза Паунел. Съкращаването на веригите за доставка е една от ключовите цели на водещата политика на ЕС в областта на храните, стратегията „От фермата до трапезата“.

Тези, които са решили да продават онлайн,са спечелили.

„Потребителите оценяват местните продукти и тенденцията ще бъде по-очевидна с подкрепата на европейските фондове“, каза Паунел и добави, че реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) има за цел да увеличи подкрепата за малките ферми.

Всъщност Паунел обосновава оптимизма си в подкрепата на ЕС, като казва, че само преходните фондове имат потенциала да помогнат на 2500-3000 млади хора да се установят в селските райони.

Гледайки в бъдещето, той се надява, че комбинация от промяна в поколенията, приток на средства от ЕС и ноу-хау, по-къси вериги между производители и потребители и подкрепа за земеделските производители ще доведе до повишаване на качеството, но и на количеството на продукцията. Това от своя страна може да помогне за укрепване на позициите на Румъния в световната търговия със селскостопанска продукция.