Куиз – Какво знаете за политиката на сближаване на ЕС?

Какво знаете за политиката на сближаване или т. нар. кохезионна политика на ЕС?

Независимо дали сте експерт в тази област или имате най-общи познания, EURACTIV е изготвил куиз, за да проверите разбирането си за кохезионните фондове на ЕС – и  да научите повече за тях.

Проверете знанията си ТУК.