Магистралите са в центъра на инвестиционния план на ЕС за Западните Балкани

Железопътна линия Шарган, Мокра гора, Западна Сърбия. [Veronika Kovalenko/Shutterstock]

Европейската комисия представи във вторник инвестиционен план за Западните Балкани, от който се очаква да донесе инвестиции в региона, да стимулира опазването на околната среда и да засили регионалното сътрудничество.

Бюджетите за предприсъединителна помощ от 12,6 милиарда евро бяха договорени от европейските лидери това лято. Комисията планира да инвестира почти 70% – 9 милиарда евро,  от наличното финансиране за разширяване.

Еврокомисията също така предвижда създаването на механизъм за гарантиране, който да насърчи до 20 милиарда евро допълнителни публични и частни инвестиции. Финансовите инжекции могат да стигнат почти една трета от общия БВП на региона, който в момента възлиза на около 100 милиарда евро, и да доведат до растеж от 3,6%. Регионът включва Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

ЕС вече е отделил 3,3 милиарда евро за подпомагане на пострадалите от пандемията икономики в региона. А новият инвестиционен план ще се фокусира върху по-дълги времеви хоризонти.

Подобряването на транспортната инфраструктура ще бъде основен акцент на седемгодишния план, като три от 10 водещи проекта ще са в тази област.

“Трябва да подобрим връзките между региона и останалите европейски страни, но също така трябва изградим свързаност и вътре с самия регион. Затова решихме да планираме свързване на всички столици с автомобилен и железопътен превоз“, каза шефът на Комисията за разширяване и квартал Оливер Варели.

“Магистралните и железопътните връзки са недостатъчни и пречат за създаване на нови търговски връзки  в и с региона“, каза Варели пред евродепутатите.

Плановете включват завършване на косовската част на “Магистралата на мира“, свързваща бившите врагове Прищина и Белград, както и подобряване на връзката между Подгорица и Сараево.

Въпреки че Варели заяви, че Брюксел иска да инвестира в “устойчив транспорт“, около половината от предложените транспортни проекти се фокусират върху магистралите, като Комисията планира да финансира около една четвърт от разходите.

“За всеки проект за пътна инфраструктура Комисията ще насърчава разработването на екологични транспортни решения“, пише в инвестиционния план.

Предложените инвестиции във възобновяема енергия се фокусират единствено върху хидроенергията в региона, с изключение на проектите за слънчева и вятърна енергия в Северна Македония.

Комисията също така залага на газ, за ​​да подпомогне прехода от въглища в региона, чрез които се произвежда  70% от електроенергията.

“Ролята  на газа е от изключителна важност“, каза Варели, добавяйки, че преминаването към газ може да намали емисиите на въглерод с 60%, докато новите тръбопроводи, построени по плана, по-късно могат да бъдат използвани за водород.

В областта на околната среда Комисията планира да инвестира в управление на отпадъчните води и почистване на реки.

“Но най-голямото предизвикателство си остава енергийната ефективност”, каза комисарят.

Инвестициите ще бъдат съсредоточени в голяма степен върху модернизирането на сгради, за да се намали техният въглероден отпечатък.

Цифровата инфраструктура също ще бъде във фокуса на финансирането от ЕС на Комисията, със специален фокус върху развитието на националната широколентова мрежа, “нещо, което напълно липсва в региона“.

“Изтичането на мозъци е сериозен проблем на Западните Балкани“, каза Варели.

“Когато регионът стане по-привлекателен за инвеститорите, икономическата среда ще се промени и висококвалифицираните и образовани хора ще се върнат в региона.“, смята той.

Едно от предложенията на Комисията за справяне с проблема ще бъде разширяване на Европейската младежка гаранция за Западните Балкани, създадена през 2013 г. след финансовата криза.

Евродепутатите обаче попитаха еврокомисаря как той ще гарантира, че паричната подкрепа е обвързана с върховенството на закона.

“Ако видим някакво отстъпление или спиране на реформите, ще бъде много трудно за нас да продължим финансирането“, призна Варели.