Ограниченията на таксите за банкови карти спестяват 2 млрд евро годишно

Разплащането с карта е най-често ползваното безкасово платежно средство в ЕС, като през 2017 г. са реализирани близо 70 милиарда транзакции, което е общо (52%) от всички безкасови транзакции.[LDprod - Shutterstock]

През последните години таксите за плащане с банкови карти са намалели благодарение на новите правила на ЕС. Те са генерирали спестявания в размер на близо 2 милиарда евро годишно, гласи доклад на Европейската комисия, публикуван тази седмица.

Регламентът за обменните такси за платежни операции влезе в сила през 2015 г., за да ограничи таксите за транзакции, които банката на търговеца трябва да плати, когато клиент използва банкова карта. Обменните такси се налагат от банката, издала картата, за покриване на разходи за обработка и риск от измама.

Европейската комисия оцени въздействието на регламента и заключи, че основните му цели са постигнати.

Таксите за платежни операции на потребителски карти са намалели, което води до по-малки такси за картови плащания и по-ниски цени за потребителите.

В доклада се казва, че очакваните годишни икономии на потребителски разходи могат да възлизат между 864 милиона и 1 930 милиона евро.

Европейската комисия заключи, че пазарната интеграция на сектора за плащания на дребно, приоритет на ЕС за следващите месеци, се е подобрила. Причината е ръстът в покупките от търговци на дребно, разположени в други държави членки, който е довел до повече трансгранични плащания с карти.

Комисията обаче добави, че за да се оцени въздействието на регламента в някои области ще са необходими повече данни.

Предвид положителните резултати, Европейската комисия на този етап изключва възможността за изменение на регламента. Решението беше приветствано от Payments Europe, асоциация на глобалната и европейската индустрия за разплащане с карти.

Нейният генерален секретар Робрехт Вандормаел посочи, че асоциацията продължава да насърчава конкурентния европейски пазар на разплащания, който стъпва на балансирана регулаторна рамка, която защитава потребителите.

Преди регламентът на Еврокомисията да влезе в сила таксите за превод бяха високи, непрозрачни и варираха значително между държавите членки, спъвайки развитието на вътрешния пазар. Поради тази причина регламентът определи хармонизиран лимит за такси за разплащане с банкови карти в Европейското икономическо пространство.

Регламентът на ЕК въведе и бизнес правила и забранени практики, които създават пазарни бариери.

Разплащанията с карта се увеличават

Плащането с карта е най-често иползваното безкасово платежно средство в ЕС. През 2017 г. са реализирани близо 70 милиарда транзакции, което е общо (52%) от всички безкасови транзакции.

Комисията очаква, че COVID-19 ще увеличи бъдещите безконтактни и електронни плащания, много от които се извършват с карта. Очаква се броят на потребителите,  плащащи с карта, да нарасне с 10%.

Пазарът на плащания е силно концентриран и е в ръцете на няколко международни карти, като Visa или Mastercard, посочи Комисията.

Въпреки това секторът се развива бързо, тъй като се появяват нови иновативни платежни системи благодарение на стартиращи компании, а европейските банки обединяват сили, за да предлагат нови възможности.

Европейска инициатива за плащания

Група от 16 големи банки от Белгия, Франция, Германия, Испания и Нидерландия обявиха в четвъртък (2 юли) стартирането на Европейска инициатива за плащания (EPI), за да предложат единно решение за плащания на потребителите и търговците в цяла Европа.

Еврокомисарят по икономика Валдис Домбровскис изрази надежда, че “банките от други страни, иновативните европейски финтех компании ​​и други европейски доставчици на платежни услуги ще се присъединят към първите 16 членове на инициативата, привличайки своя собствен опит и активи в проекта. Това ще го направи още по-иновативен и конкурентен на световно ниво”.

Инициативата е в синхрон с целите на Европейската комисия, тъй като тази година институцията ще стартира стратегия за интегриране на плащанията на дребно в Европа.