Пет държави от ЕС изискват по-строг контрол върху биогоривата

EURACTIV беше информиран, че петте държави ще повдигнат въпроса на Съвета на министрите на околната среда на 10 юни. [Shutterstock/Africa Studio]

Пет държави от Европейския съюз поискаха Комисията да установи рамка за по-строг надзор върху използването на биогорива в блока след редица случаи на измами. Те са свързани с продажбата на използвано олио за готвене с неустойчив произход като транспортно гориво.

Нидерландия, Белгия, Франция, Германия и Люксембург публикуваха съвместно изявление за необходимостта от подобряване на надзора върху използването на биогорива съгласно Директивата за възобновяемите енергийни източници. Целта е  да се гарантира, че блокът отговаря адекватно на целите си за декарбонизиране на транспорта.

EURACTIV научи, че петте държави ще повдигнат въпроса на Съвета на министрите на околната среда на 10 юни. Инициативата, която оглави Нидерландия, дойде на фона на увеличаване на търсенето на биодизел.

“Пазарът се разраства, така че надзорът трябва да е пропорционален с него. По този начин ние гарантираме устойчивостта на биогоривата, които използваме”, каза Стиенте ван Фелдховен, нидерландският държавен секретар в министерството на инфраструктурата и управлението на водите.

“Обединяваме сили сега, защото не можем да направим това без европейско сътрудничество“, каза тя и добави, че по-строгият надзор е важен не само за климата, но и за сигурността на инвестициите в сектора.

Инициативата бе провокирана от редица предполагаеми случаи на измами с биодизел, при които се съобщава, че на купувачите е продадено използвано олио за готвене, което съдържа палмово масло, внесено от страни извън блока. В съвместното си изявление инициаторите заявиха, че случаите показват, че разчитането на сертифициране и частен надзор не е достатъчно, за да се гарантира устойчивост.

“Случаите ни показаха, че е необходим последователен и по-силен публичен надзор на европейския пазар, за да се намали рискът от измами, тъй като органите за публичен надзор имат компетентността да се ангажират с разкриването на измамите и да проверят дали данните са верни или не“, се казва в изявлението.

Петте страни заявиха, че минималното европейско изискване за публичен надзор на биогоривата трябва да надхвърля сегашния обхват на член 30, параграф 9, който изисква “компетентните органи на държавите-членки на общността да контролират работата на сертифициращите органи, които извършват независим одит по доброволна схема”.

Те също така настояват възможно най-скоро да бъде създадена база данни за вноса на биогорива, включително описания на техния произход и въглероден отпечатък.

“Изискваме бързо и амбициозно внедряване на европейската база данни, спомената в член 28 от директивата, със създаването на надзорен орган на ЕС, натоварен с откриването и разследването на подозрителни тенденции от базата данни“, се казва в изявлението.

“Тази база данни ще трябва да увеличи взаимодействието със съществуващите национални процеси на отчитане и да намали допълнителната административна тежест до минимум“, се добавя в документа.

Напредъкът в създаването на такава база данни е бавен, коментира Джеймс Коган, политически съветник на Ethanol Europe. Той подчерта, че засега няма признаци за напредък.

“Трябваше да имат готова нормативна база тази година. Сега казват, че ще е краят на 2022 г., но все още не се знае откъде ще дойдат данните“, каза той.

“Страните от ЕС и Европейският парламент трябва да изискват подходящо решение”, подчерта Коган.

“Трябва да има ръководител на проекта с подходящата квалификация, който да отговаря за това и за отчет пред всички заинтересовани страни“, каза още той.

Проблеми с използваното олио за готвене

Европа се стреми да декарбонизира транспорта до 2030 г., въпреки че експертите казват, че това ще се окаже предизвикателство, като се има предвид, че електрическите автомобили все още не са популярни на континента.  Очаква се конвенционалните и усъвършенствани биогорива да покрият енергийните нужди в сектора до 2030 г., а и може би след това.

Критиците обаче казват, че липсата на прозрачност за произхода на биогоривата може да провали усилията на блока за декарбонизация.

Използването олио за готвене  за производството на биодизел със сигурност няма да помогнат за декарбонизиране на европейския транспортен сектор.

Проблемът е, че европейската директива не прави разлика между произведените в общността горива и тези, които се внасят от трети страни. Критиците предполагат, че част тях съдържат палмово масло, което ЕС реши да премахне от употреба, за да предотврати обезлесяването в големи части на света.

През юни 2020 г. EURACTIV съобщи , че Европейската комисия няма пълна информация за произхода на  ресурсите, използвани за производство на  биодизел в блока.

Притесненията идват, след като Обединеното кралство и Нидерландия през 2019 г. започнаха разследване на компании, за които се твърди, че са продавали неустойчиви горива, съдържащи палмово масло.

Според доклад, публикуван на 21 април от природозащитната неправителствена организация Транспорт и околна среда, Китай доставя повече от една трета (34%) от вноса на биогорива в Европа, докато почти една пета (19%) идва от двама големи производители на палмово масло – Малайзия и Индонезия.

“Засилената жажда на Европа за отработени масла за захранване на транспортния сектор изпреварва количеството, което е необходимо, за да се покрият нуждите.  Това ни принуждава да разчитаме на отпадъчен продукт, който се доставя от другия край на света“, каза Кристина Местре, мениджър биогорива в T&E.

През септември омбудсманът на ЕС започна процес по отказа на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи за произхода и количеството на биогоривата, които се внасят в общността.

От своя страна производителите на биодизел от отпадъци в ЕС заявиха, че новите схеми за сертифициране на ЕС ще трябва да спазват тези по-строги схеми за сертифициране.

“Подобренията в схемите за сертифициране се основават частично на приноса на индустрията по отношение на възможни слаби места във веригата на доставки. Този предстоящ набор от мерки значително ще подобри проверката”, казват производителите.