Пет манастира ще получат европейски пари за ремонт

Бачковски манастир [bachkovskimanastir.com]

Пет от най-старите български манастири, обявени за паметници на културата, както и три църкви, ще бъдат реставрирани с европейски средства. Това обяви Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Става въпрос за Бачковския, Троянския, Кремиковския, Килифаревския и Плаковския манастир.

Проектът на Бачковския манастир “Успение Богородично”, който е втория по големина манастир в България, включва ремонт на сградата и облагородяване на района. Манастирът кандидатства за европейско финансиране с проект “Бачковски – Православна Света Обител и духовна поклонническа дестинация” на стойност малко над 1,2 млн. лв. от Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. Така ще бъдат създадени нови възможности за поклоннически туризъм в един от най-обичаните и посещавани български манастири, твърди МРРБ.

В процес на разглеждане е проектът и на Троянския манастир “Успение Богородично”.

Троянски манастир [troyanmonastery.com]

Там е необходимо да бъдат извършени реставрационно-консервационни и ремонтни работи на западното крило на манастирския комплекс и основната църква в него. Троянският манастир е най-големият старопланински манастир и трето по големина духовно средище в България. Основан е в началото на 17 в. от няколко атонски монаха отшелници, които донасят със себе си чудотворната икона на Богородица Троеручица.

Килифаревски манастир [Община Велико Търново]

Действащият девически манастир “Рождество Богородично” край Килифарево също има нужда от средства за ремонт и реставрация. Идеята е там да бъдат изградени нова магерница, конферентна зала, паркинг, туристическа пътека до стария манастир и мост на река Белица. Манастирът е основан е между 1348 – 1350 г. и се смята за един от шедьоврите на Българското Възраждане.

Плаковският манастир “Св. пророк Илия” край Велико Търново има нужда от средствата за основен ремонт и реконструкция на манастирските сгради и централния храм.

Плаковски манастир [bulgariatravel.org]

Проектът предвижда основни реставрационно-консервационни дейности и изграждане на туристически атракции. Заданието в момента се съгласува с Министерството на културата, тъй като манастирът е национален паметник. Плаковският манастир е основан по време на Втората българска държава, но не след дълго е бил разрушен. Около 1450 г. е бил възстановен отново, но по-късно многократно е бил разграбван и опожаряван, като последният пожар е бил в средата на миналия век – през 1949 година. Въпреки тежката му съдба, манастирът успява да опази икони, рисувани от Захарий Зограф, а величествената 26-метрова камбанария с красива декоративна зидария е дело на Кольо Фичето.

В края на ноември е подписан договор за ремонт на Кремиковския манастир по проекта на Столична община “Кремиковски манастир – духовният център на Софийската Света гора”.

Кремиковски манастир [Фейсбук страница на Кремиковския манастир]

В светата обител ще бъдат инвестирани малко над 9,5 млн. лв. Предвижда се да бъде извършена реставрация на стенописи, ремонт на покрива и дренажа на средновековната църква “Св. Георги” в манастира и да бъдат запазени и представени археологическите разкопки в района. Мястото ще стане привлекателно за все повече посетители с изграждането на Северно манастирско крило, в което ще има информационен център “Софийска Света гора”, музейна експозиция, магерница, параклис и камбанария. Кремиковският манастир е един от най-старите по нашите земи. Датира от времето на Второто българско царство.

В края на месец ноември беше одобрено и финансиране за консервация и реставрация на фасадата на катедрален храм “Св. Св. Кирил и Методий” в центъра на Бургас. Още две православни църкви кандидатстват с проекти за обновяване – “Св. Димитър” и “Св. Панталеймон” в област Видин.

По управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. бе разработен специален механизъм, включващ безвъзмездни средства и нисколихвено кредитиране, по който храмовете – паметници на културата от национално и световно значение могат да кандидатстват за финансиране. В предишния период по Оперативна програма “Регионално развитие” беше ремонтирана църквата “Св. Георги” в с. Арбанаси.

Освен средствата по тази оперативна програма, още над 4,4 млн. лв. по управляваните от МРРБ програми за трансгранично сътрудничество ще бъдат инвестирани за ремонт и благоустрояване на православни храмове, допълва регионалното министерство.