Плановете на ЕС за водорода променят играта за индустрията

"Има сектори, в които директната електрификация не е решението. Водородът е очевидната алтернатива“, каза енергийният комисар Кадри Симсон. [EC - Audiovisual Service]

Европейската комисия засили регулаторната подкрепа за зеления водород в предложената от нея преработка на законодателството в областта на климата. Документът беше публикуван миналата седмица, а производителите на енергия от възобновяеми източници го нарекоха “истинска промяна на играта” за индустрията в ЕС.

Като част от пакета си от законодателство за климата “Готов за 55“, наречен така след решението за намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г., Европейската комисия предложи няколко начина за стимулиране на използването на възобновяем водород.

“Водородът трябва да осигури алтернатива на изкопаемите горива, така че днес предлагаме дефиниция за възобновяемия водород, което дава възможност да има жизнеспособна система за сертифициране“, каза енергийният комисар Кадри Симсон на пресконференция в сряда (14 юли).

Като част от плановете Европейската комисия предложи цел от 50% за “възобновяеми горива от небиологичен произход“ – по същество зелен водород – в дела на водородните горива, използвани в европейската промишленост до 2030 г., независимо дали като суровина или като крайна енергия.

Това е “истинска промяна в играта“, според Коалицията за възобновяеми водородни източници, индустриална група, която обединява компании за електроенергия като Enel, Iberdrola и Orsted, както и гиганти на вятърната индустрия като Vestas и Siemens Gamesa.

“Такава цел може ясно да спомогне за увеличаване на дела на възобновяемия водород на европейския пазар, който в момента е базиран 96% на изкопаеми източници, и да намали цената му“, каза Франсоа Паке от коалицията.

Зелени водородни цели за транспорта и промишлеността

Постигането на целта на ЕС за климата до 2030 г. обаче ще изисква значително увеличаване на производството на възобновяема електроенергия, което е необходимо за захранване на електролизаторите, които произвеждат зелен водород, каза Паке.

Също така ще са необходими стимули, за да се даде възможност за използване на зелен водород в тежката промишленост и в транспорта на дълги разстояния, каза индустрията.

Пакетът съдържа и други цели, като цел от 2,6% за “възобновяеми горива от небиологичен произход“, използвани в транспорта, и повече станции за зареждане с гориво на водородни превозни средства.

Те бяха приветствани от индустриалната група Hydrogen Europe, която заяви, че новите цели ще дадат значителен тласък на зараждащата се водородна икономика в ЕС.

“Поставяйки цели за използването на водород в промишлеността и транспорта, ЕС има реален шанс да постигне климатичните си цели, да създаде хиляди работни места и да защити своята индустрия“, каза Йорго Чацимаркакис, генерален секретар на Hydrogen Europe.

Въпреки това определянето на цели не е достатъчно, за да може да се премине към възобновяем водород, предупреди Паке.

“Всяка цел трябва да бъде придружена от специализирани инструменти за подпомагане на възобновяемия водород, за да бъде икономически осъществима опция и да го поддържа конкурентоспособен“, каза той.

Това включва намаляване на данъчните ставки за електроенергия от възобновяеми източници и подпомагане на така наречените въглеродни договори – споразумения за държавна помощ, при които правителствата намаляват разликата между цената на въглерода на пазара на ЕС и цената на CO2, която би била необходима, за да се направи конкурентен зеления водород.

НПО-та виждат грешки в плана

Не всички обаче останаха доволни от плана на Комисията.

Екологичната неправителствена организация “Транспорт и околна среда” предупреди, че фокусът върху водорода рискува да насърчи неговото използване в автомобилния сектор, където електрификацията е по-ефективна.

А Global Witness, друга екологична неправителствена организация, изрази загриженост, че Европейската комисия е подкопала амбицията за климата, като е популяризирала “нисковъглеродния“ водород в части от пакета “Готов за 55“.

“Би било абсурдно да позволим изкопаемите горива да бъдат етикетирани като “възобновяема енергия “, казаха от Global Witness, като приветства решението на Комисията да изключи “нисковъглеродния” “водород от директивата за възобновяема енергия.

Ортанизацията обаче предупреди за насърчаване на “нисковъглероден“ водород в други части на пакета. “Нисковъглеродният“ водород се получава от изкопаеми газове, но при производството му се използва процес, известен като улавяне и съхранение на въглерод.

Водородът се разглежда като потенциално важен нисковъглероден заместител на природния газ (предимно метан) в енергийната система, успоредно с употребата на възобновяема електроенергия. Той може се използва с цел намаляване емисиите от промишлени процеси, използващи природен газ за създаване на високи температури, каквото е например производството на стомана. Също така може да замени газта в домакинствата, свързани към газопреносната мрежа, само с някои модификации на съоръженията.

“Това, което Комисията отне на индустрията с едната ръка, тя върна с другата. Това доведе до противоречива водородна политика, която ще бъде допълнително експлоатирана чрез ожесточено лобиране от страна на газовата индустрия “, каза Тара Коноли, старши сътрудник в Global Witness.

Европейската комисия обаче даде ясно да се разбере, че през следващите години пазарът на водород, както от възобновяеми източници, ще се разрасне.

“Има сектори, в които директната електрификация не е решението, където се нуждаем от други алтернативи, а водородът е очевидната алтернатива. Ето защо ние ще насърчаваме производството на водород тук в Европа, а също и навлизането в различни сектори, главно в промишлеността и транспорта “, каза еврокомисар Симсон.

За да постигнем целите си за 2030 г., “ще ни е необходим и нисковъглероден водород, не само възобновяеми енергийни източници“, добави тя.