Планът за възстановяване на България е критикуван за непрозрачност и липса на амбиция

Българският План за възстановяване предлага някои обнадеждаващи мерки, но е бил изготвен непрозрачно, а използването на изкопаемите горива остава твърде силно застъпено.