Подкастът на EURACTIV: Бъдещето на въглищата в България

ТЕЦ "Марица Изток" [Анелия Николова/Дневник]

Над 70 години районът на Маришкия басейн дава прехраната на десетки хиляди българи, които работят във въглищните мини и свързаните с тях огромни топлоелектрически централи. В момента икономическата и енергийната сигурност на България биха били нещо невъзможно без работата на предприятията в този регион.

Промяната обаче е започнала и много скоро мините и ТЕЦ-овете трябва да затворят, защото страната няма да може да си позволи да плаща огромната цена за решението си да изгаря въглища. България има шанс да направи сравнително плавен преход към нисковъглеродна икономика, възползвайки се от възможностите на “Зелената сделка” и европейското финансиране.

Страната ни трябва да действа бързо и умно, да инвестира наистина там, където нуждата е най-голяма.

В подкаста на EURACTIV България, посветен на региона на Маришкия басейн, неговата икономика и предстоящите промени, говорим с двама от най-добрите експерти по темата, които само на пръв поглед стоят от различни страни на барикадата.

Първият ни събеседник – Огнян Атанасов, е от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), който е в постоянен контакт с работещите в Маришкия басейн, познава добре техните страхове за бъдещето и има идеи как да започне решаването на проблемите.

През следващите седем години България има шанс да получи десетки милиарди левове финансиране от Европейския съюз, за да извърши възможно най-безболезнено своя неизбежен зелен преход.

Страната ни обаче не е излязла с ясна концепция за това как да запази развитата икономика в Маришкия басейн и едновременно с това да закрие най-големите предприятия в региона. Какво биха могли да правят занапред тези 12 000 работещи в енергийните предприятия, техните семейства и свързаните с тях бизнеси?

Вторият ни събеседник е Генади Кондарев. Той е експерт от една от най-големите и разпознаваеми екологични организации в страната – “За Земята”, дейно участва в дебата за бъдещето на Маришкия басейн и има позиция по темата.