Полша очаква евросредства, за да замени пестицидите с биозаместители

Биологичните агенти в Полша представляват само 2% от всички регистрирани продукти за растителна защита, в сравнение с 4% в световен мащаб. [SHUTTERSTOCK]

Европейският съюз се готви да намали наполовина употребата на пестициди до 2030 г. Причината са все по-голям брой изследвания, които посочват техните вредни ефекти. В Полша, най-голямата източна страна-членка, алтернативите в момента са скъпи и непопулярни.

Водещата политика на ЕС в областта на храните, стратегията “От фермата до трапезата”, има за цел да подобри качеството и безопасността на храните, произведени в блока, като същевременно намали отрицателното въздействие на сектора върху околната среда.

В рамките на този мандат стратегията трябва да определи възможността употребата на пестициди да бъде намалена наполовина до 2030 г.

Полските фермери разполагат с редица биологични и агротехнически защитни мерки и все по-често се ангажират с интегрирано управление на вредителите.

Тази система за управление се основава на използването на всички методи за защита, като същевременно дава приоритет на нехимичните агенти, така че да сведе до минимум риска за хората, животните и околната среда.

Механизмът включва различни методи, като инсталиране на феромонови капани за привличане на полезни насекоми, които се хранят с овощни дървета, или използването на хищни организми, които се хранят с вредителите.

Например, някои видове насекоми вредители, като хименоптерите, чиито ларви са паразити на други насекоми, са ефективни в борбата с ларвите на нощната пеперуда, която вреди на тютюневите култури.

Биологичните агенти в Полша обаче представляват само 2% от всички регистрирани продукти за растителна защита, в сравнение с 4% в световен мащаб, се казва в писмо, подготвено през декември от екип учени от полските университети и изследователски и индустриални институти.

То е адресирано до министъра на земеделието Гжегож Пуда и комисарят по земеделието на ЕС Януш Войцеховски, който също е поляк, с настояване да предприемат действия по в тази насока

“Необходима е намеса на държавата и създаването на специфични политически инструменти, които ще помогнат да се промени поведението на земеделските производители, което ще доведе до намаляване на употребата на пестициди“, аргументира се в писмото Малгожата Бзовска-Бакаларц от Университета в Люблин.

Липсва силен акцент върху интегрираното управление на вредителите

Принципите на интегрираното управление на вредителите за ограничаване на използването на пестициди на нива, които са икономически и екологично обосновани, са заложени в прегледа от 2014 г. на директивата за устойчива употреба на пестициди.

Въпреки това, според неотдавнашен доклад на Европейската сметна палата, Комисията изглежда не е успяла досега нито да наложи адекватно прилагането на такива правила от държавите-членки на ЕС, нито да ги стимулира адекватно, например чрез мобилизиране на използването на директните плащания на Общата селскостопанска политика.

Анализаторите стигнаха до заключението, че това може да се сведе главно до липсата на точни данни, предоставени от страните от ЕС. Те също така посочиха, че страните не интегрират изискването за използване на управлението на вредителите в националното законодателство.

Продажбите на пестициди  в Полша нарастват 

Междувременно използването на химически продукти за растителна защита в Полша нарасна през последното десетилетие.

Въпреки че Полша не е в челните редици на потребителите на пестициди в ЕС, според данни на Евростат продажбите на пестициди в Полша за 2016 г. са били с 12,3% по-високи от 2011 г., въпреки факта, че площта на засадените култури се е увеличила само с 1,5% между 2011-2017 г. .

В Полша средното потребление на активното вещество е 2,5 килограма на хектар годишно, в сравнение със средното за ЕС 3,5 кг.

Проблемът е, че западната част на ЕС (като Холандия, която използва най-много пестициди на хектар) може да намали потреблението си по-бързо от Полша, според Марек Мрознински, директор на Института за растителна защита към Националния изследователски институт в Познан.

По време на неотдавнашно заседание на Полския земеделски конгрес той каза, че бариерата пред използването на биологични агенти е тяхната цена, която е 3-5 пъти по-висока на хектар от използването на химикали.

В Полша биологичните агенти се използват най-често за оранжерийни култури, където е възможно да се регулират преобладаващите условия. Това не важи за  културите на открито.

Равносметката е, че без средства от програмата на ЕС за субсидиране на земеделието (Общата селскостопанска политика) за периода 2021-2027 г. промените в полското земеделие няма да бъдат възможни, заключи той.

Целите на новата обща селскостопанска политика бяха обсъдени в края на февруари в полския Сейм на заседание на комитета по земеделие, където служители посочиха, че тези цели ще бъдат трудни за съгласуване.

“Европейската комисия иска да увеличи доходите на фермерите, но в същото време да намали използването на изкуствени торове и продукти за растителна защита, което може да доведе до намаляване на селскостопанското производство“, каза Дорота Нидзеела от Гражданската платформа.

Мирослав Малишевски от Полската народна партия посочи, че нехимичните продукти за растителна защита или новите технологии за отглеждане все още са недостатъчно достъпни в Полша. Той подчерта, че освен това са скъпи.

Ришард Бартосик, заместник-министър на земеделието, обаче даде уверения, че промените ще бъдат въведени постепенно.

“Що се отнася до торовете и продуктите за растителна защита, въпросът не е, че ние няма да забраним използването на такива вещества. Вместо това ще убедим фермерите да използват най-екологичните средства“, каза той.

Бартосик също така обеща, че полското правителство ще отпусне средства, получени от бюджета на ЕС за тази цел.