Полша търси начин да спаси умиращите села

Чецини, малко селце в Полша. [Shutterstock / PTDZ]

Последният доклад за състоянието на селските райони в Полша показва, че те са изправени пред редица демографски, икономически и социални предизвикателства. Миграцията към градовете един от тях ли е?

“Проблемът е, че младите и хората в трудоспособна възраст не виждат възможности в провинцията, затова решават да се преместят в града, където има работа“, каза професор Збигнев Карачун от Департамента по опазване на околната среда във Варшавския университет по науки за живота.

Стандартът на живот в полската провинция е по-нисък, отколкото в градовете, заради множество фактори. В провинцията доходите са по-ниски, безработицата много по-висока. Достъпът до качествена техническа инфраструктура, включително телекомуникации, като широколентов интернет, е с по-ниско качество, отколкото в градовете.

Обезлюдяват ли се селските райони в Полша?

Историята на обезлюдяването на провинцията обаче е много по-сложна заради факта, че има непрекъснат прираст на населението в селските райони от 2000 г. насам, според Доклада за състоянието на селските райони за 2020 г. на Йежи Уилкин и Анджей Халасевич.

Между 1989 и 2018 г. населението в селските райони се е увеличило с 4,9%, или почти 700 000, но това нарастване е регистрирано само в една трета от селските и градско-селските общини в Полша.

“Предимно по-богатите градски жители се местят в провинцията, но това се отнася най-вече за селата, които са близо до градските центрове. Животът в крайградските райони е по-удобен, отколкото в градовете “, обясни Карачун.

Подобна “жилищна миграция“ е увеличила населението на крайградските райони около големите градове.

Кои региони на Полша обезлюдяват?

В същото време по-голямата част от селските или градско-селските общини са имали негативни тенденции на миграция.

“Такъв е случаят с райони с лоша почва, където е трудно да се развива селскостопанска дейност. Там липсва и добре развит пазар на труда “, обяснява Карачун.

Наред с тези фактори, в тези селски райони има тежка липса на достъп до услуги.

Според доклада в Централна Полша се наблюдава най-голямо намаляване на населението, както и в някои райони на изток. Това са места с относително ниска гъстота на населението, а миграцията към градовете води до допълнително обезлюдяване.

Миграцията променя и демографската структура на населението, тъй като делът на възрастните хора се увеличава, а мъжете са много повече от жените.

“Ергенският излишък“ създава порочен кръг, тъй като влияе върху раждаемостта и се превръща в условие за по-нататъшно обезлюдяване на провинцията. Там остават все по-малко млади хора, които биха могли да работят в селското стопанство.

Какви са проблемите в селските райони?

“Много често се случва в провинцията да липсват основни неща“, каза за EURACTIV Полша Пьотр Каянка, който управлява ферма в село Kромнов  близо до Желения гора.

“Един от проблемите е липсата на настилки и велосипедни пътеки, където можете да се движите безопасно. Освен това някои улици са много слабо осветени. Друг проблем е лошият достъп до културните институции и обществения транспорт. “, обясни фермерът.

“В града може например да се вечеряте навън, което рядко е възможно в провинцията“, добави той.

Нивото на образование в селските райони също е относително ниско. Само 12% от жителите на селските райони имат висше образование, докато средната стойност в градовете е 29%, а дори и 48% в най-големите градове.

Карачун коментира, че “обезлюдяването на селските райони засяга не само Полша, но и цяла Европа“ и води до сериозни структурни промени като спад на традиционното земеделие.

“Комерсиализацията и увеличаването на индустриалните форми на земеделие убиват провинцията. Индустриалното земеделие изтласква дребните стопани и семейните ферми от пазара “, добави Карачун.

Какво може да се направи, за да се спре миграцията към градовете?

Карачун посочи необходимостта да се подкрепят семейните форми на земеделие и средните ферми – мярка, която може да подобри условията на живот на хората, които са решили да останат в провинцията или планират да се завърнат там.

Той също така подчерта необходимостта от модернизиране на селските райони, за да се повиши тяхната привлекателност като място за живеене.

Заради пандемията от COVID-19 все повече хора работят от вкъщи. Само 47% от селските домакинства в ЕС обаче имат достъп до широколентов интернет в сравнение с 80% от хората в градовете.

Според фермера Каянка, “голямото предимство на провинцията е, че живеете близо до природата и далеч от суматохата, от която не можете да избягате в града“.

Чистият въздух и тишината все повече се оценяват като ключов фактор за благосъстоянието. За опазване на околната среда обаче ще са необходими зелени решения.

“Проблемът е в негативния образ в нашето общество на селския жител. Той се смята за като губещ, който не е постигнал успех в живота. Промяната на този стереотип може да насърчи повече хора да останат в провинцията или да се преместят там “, каза още фермерът.