Ремонтът на кварталната баня като “върхово научно постижение”

Банята в Овча купел

Възможно ли е две от старите квартални минерални бани в София да бъдат превърнати в центрове за върхови постижения? От десетилетия красивите сгради на старите градски бани в Горна баня и Овча купел са оставени да се саморазрушават. Преди пет години Столичната община дада заявка, че ще реставрира обектите с европейски пари, за да съхрани това ценно архитектурно и природно наследство, създадено по „царско време“. По някое време в проекта се появява и Софийският университет и така се ражда идеята двете бани да бъдат превърнати в центрове за върхови научни постижения.

Без съмнение това ще е ценен принос за региона на София. Градът има невероятен потенциал за развива на СПА-туризма. В него има открити над 40 извора на минерална вода с голям дебит и най-различни лечебни свойства, но този потенциал просто не се използва.

Така се ражда идеята банята в Овча купел да се превърне в център за изследване на лечебните свойства на водите, които София пилее, а тази в Горна баня – да стане център по музеология. ЕС приема да финансира тези две идеи, макар че те на пръв поглед нямат много общо с авангардната върхова наука.

Проектите

През 2016 г. Столичната община дава заявка, че ще реставрира двата занемарени архитектурни символа на града. Идеята е да бъдат включени към наскоро обявената процедура, финансирана по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Приоритетната ос е повече от подходяща за целта на ремонта и научното възраждане на баните – „Научни изследвания и технологично развитие“.

Зад идеята стоят Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), Нов български университет и Националната спортна академия. Начинанието намира подкрепа и в неправителствения сектор – от Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) и др.“, анонсира през 2016 г. плановете за научното възраждане на баните тогавашният зам.-кмет на столицата Тодор Чобанов.

Пет години по-късно реконструкция на баните няма, научни центрове в тях – също. И Чобанов го няма на поста му. На 29 април бе отстранен от кмета на София Йорданка Фандъкова с основен аргумент, че е забавил обществената поръчка за реконструкцията на банята в Овча купел и тя трябва да бъде обявена отново.

Историята около въпросната поръчка (в две части досега) буди доста въпроси.

Каква е хронологията?

Първият договор за върховите центрове е сключен през февруари 2018 г. с бенефициент Софийския университет, но като възложител е Столичната община. Изпълнението до края на 2023 г. Сред партньорските организации е Регионалният исторически музей – София, който е собственик на банята в Овча купел. Целият проект още от самото начало изглежда като невероятна административна каша, забъркана от българска страна..

Проектът за „Наследство БГ“ е за общо 29,7 млн. лв., като към момента по него са усвоени 10,9 млн. Предвидените строително-ремонтни дейности са за общо 5,2 млн., а реално са изплатени около 30 хиляди лева.

През декември 2019 г. Столичната община обявява поръчката за „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“– реконструкция и модернизация на баня „Овча купел“ в уелнес и спа с ползване на минерална вода – I-ви етап”. Прогнозната стойност е 2,7 млн. без ДДС. Като възложител, съгласно заповед на кмета на Столичната община от 2018 г., е посочен Тодор Чобанов.

Четири месеца по-късно обаче поръчката е прекратена. Аргументи за това не са публикувани.

Следва временно затишие до февруари 2021 г., когато процедурата е обявена отново. Част от детайлите са същите – възложител е Столичната община, отново се предвижда и проектиране, но този път не се споменава нищо за спа и уелнес, а прогнозната стойност на разходите е набъбнала до 3,55 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 23 март. Такива вероятно са постъпили, защото има съобщение, че ще бъдат отворени на 24 март. Списък с подалите оферти не е публикуван.

На 13 април постъпва решение на Тодор Чобанов за прекратяване и на тази поръчка. Този път има детайлно обяснение.

Кой беше отговорникът?

Така пет години след анонсирането на идеята банята да стане научен център, се посочва, че Столичната община всъщност е асоцииран партньор по проекта „Наследство БГ“ и като такъв не може да изразходва средства от безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент по договора пък е Регионален исторически музей – София и според проекта на договор плащанията ще се осъществяват чрез него.

Налице е неяснота кой в действителност е бенефициент“, пише в аргументите на Тодор Чобанов. Разходите биха били допустими, ако са направени от РИМ-София, но не и от СО. Нещо повече – част от финансирането ще дойде по проекта „Наследство БГ“, но останалата трябва да се осигури от Столичната община.

Не е налице информация за точния размер на средствата , които ще бъдат осигурени от СО“, продължава с аргументите бившия зам.-кмет. Проблемът бил, че по проекта могат да се осигурят само средства за строителство, но не и за проектиране, каквото е необходимо да бъде направено. Обясненията стават още по-заплетени с изтъкването, че всъщност не е ясно дали средствата по проекта са предвидени само за строителни дейности и може да се стигне до финансови корекции, ако се тръгне към изпълнение на поръчката.

След отстраняването на Чобанов столичният кмет обясни, че проектът е спечелен и процедурата ще бъде обявена отново след Великденските празници.

По проекта може почти нищо не е построено, но вече има наложени финансови санкции заради открити нарушения в документацията по обществените поръчки. Според Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС те са за 236 хил. лв. Санкциите са осем пъти по-големи от усвоеното до момента. Засега двете красиви столични бани изглеждат много далеч от цента да бъдат превърнати в красиви модерни научни институти. А проблемът изглежда изцяло в полето на местната власт.