Северна Македония отбелязва висок ръст на туристите за 2021

През периода януари – декември 2021 г. броят на туристите в Северна Македония е нараснал с 50,3%.[Shutterstock / Erik Cox Photography]

През периода януари – декември 2021 г. броят на туристите в Северна Македония е нараснал с 50,3%.

Въпреки това, разходите за живот през януари са се увеличили с 1,5%, а цените на дребно с 1,2% спрямо декември миналата година.

Статистическата служба на страната съобщи, че броят на чуждестранните туристи, посетили Северна Македония през 2021 г., е достигнал 293 963, в сравнение със 118 206 година преди това.

Вътрешните туристи са се увеличили с 16.9%, а чуждестранните – със 148.7%.

От общия брой чуждестранни туристи, посетили Северна Македония през декември, 15% са от Сърбия, 12,3% от Турция и 8,4% от Гърция.

Средногодишната инфлация на потребителските цени е нараснала до 6,7% през януари от 4,9% през декември, съобщи статистическата служба на страната. Индексът на потребителските цени през януари 2022 г. в сравнение с предходния месец е 101,5, а индексът на цените на дребно – 101,2. Очаквано увеличението на индексите на топлинната енергия е 14.0%, а на електроенергията 9.4%.