Сезонните работници в Германия: удръжки от заплатите и мизерни битови условия

По време на посещения на място, представители на „Инициативата за справедливо земеделие“ се натъкнаха на „непълни плащания на заплатите и прекомерни удръжки от заплати“, както и „неадекватни условия на живот“. [SASCHA STEINBACH/EPA-EFE]

Сезонните работници в селското стопанство в Германия са изложени на множество нарушения на трудовите права. Това показва доклад на „Инициативата за справедливо земеделие“.

Докладът установи, че по-голямата част от сезонните работници идват от България, Румъния, Полша, Хърватия, Украйна и Грузия.

По време на посещения на място, представители на инициативата установиха „непълни плащания на заплатите и прекомерни удръжки“, както и „лоши битови условия“.

В резултат на това синдикалистите настояват следващото правителство да приложи социалното измерение на селскостопанските субсидии от ЕС още през 2023 г. и да не се възползва от преходния период, предоставен от Комисията.

Нарушения по време на пандемията

Инициативата  също така обяви, че броят на сезонните работници остава висок през 2020 г. в сравнение с нивата преди пандемията.

Германия забрани на чуждестранни сезонни работници да влизат в страната в началото на пандемията. Малко след това обаче им беше позволено да влизат при определени условия, за да не се провали прибирането на реколтата.

Докладът установи, че мерките срещу ковид са били нарушени, а държавата рядко инспектира фермите. Според Харалд Шаум, заместник-федерален председател на германския синдикат IG BAU, това е възможно поради хлабавите законови разпоредби и липсата на прилагането им.

„Регламентите стават все по-слаби и разводнени през годините, а в същото време почти няма контрол“, каза Шаум пред EURACTIV Германия. По този начин спазващите закона компании се конкурират с тези, които пренебрегват разпоредбите, а Германия става все по-непривлекателна за сезонните работници, добави той.

Прилагане на социална обусловеност

Според Шаум социалното измерение на селскостопанските субсидии от ЕС трябва да се прилага последователно от следващото германско правителство на социалдемократите, Зелените и пробизнес ориентираната Свободна демократическа партия, които водят преговори в Берлин. Правителственият контрол също трябва да бъде значително разширен, добави той.

Сегашната реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС въведе т. нар. условност. През новия период на финансиране това ще бъде постигнато чрез директни земеделски плащания, свързани със спазването на специфични минимални изисквания за условия на труд, околната среда и хуманното отношение към животните във фермата.

Социалната обусловеност увеличава „натиска върху държавите-членки, включително Германия, да започнат най-накрая да санкционират подобни нарушения с всички правни последици“, каза Шаум.

Той призова новото германско правителство да не се възползва от преходния период, разрешен от ЕС, за въвеждане на условия и да започне да прилага мярката още през 2023 г.

Засега плановете на Германия за прилагане на реформата на ОСП не предвиждат новите условия да бъдат въведени до 2025 г. „Прилагането на социалните условия трябва да дойде днес, а не утре“, каза Шаум.

Предложението за въвеждане на социален компонент в ОСП беше внесено от Европейския парламент, въпреки че страните от ЕС, включително министърът на земеделието на Германия Юлия Кльокнер, бяха скептични към него.

Въпросът за прилагането на национално ниво „не трябва да се подценява“, каза Кльокнер на заседание на земеделските министри през юни.

Сезонната работа е в дневния ред на коалиция „светофар“

Въпреки това, за да се постигне ефект в допълнение към социалната обусловеност на ЕС, трябва да има и подходящ ефективен инспекторат по труда в Германия, който да обединява контролните правомощия и компетенции, подчерта Шаум.

Трябва да се засили и международното сътрудничество с Европейската инспекция по труда, добави той. Новото правителство ще трябва да гарантира по-добро спазване на Директивата на ЕС за сезонните работници, включително работниците от трети страни.

Сред трите партии от коалиция „светофар“, които в момента преговарят, както Зелените, така и социалдемократите, се застъпват за по-добри условия на труд в селското стопанство.

В предизборната програма на социалдемократите се посочва, че ще се „борят с несигурните условия на труд на работниците мигранти“ и ще отстоява „достойни заплати“. Зелените пък настояват да се гарантират правата на работниците, както по-добрата защита на здравето и безопасността на работното място.