Синдикатите алармират, че се бави директивата за прозрачност на заплатите

Европейската конфедерация на профсъюзите смята, че без обвързващи мерки за равенство на заплащането, които да променят ситуацията, разликата между половете ще продължи да нараства в девет държави от ЕС, сред които и България. [https://pixabay.com/]

При сегашните темпове на промяна разликата в заплащането на половете в ЕС няма да бъде премахната до началото на следващия век, показва изследване на Европейската конфедерация на профсъюзите, цитирано от КНСБ.

Данните на Евростат сочат, че разликата в заплащането между половете в ЕС се е свила с едва 1% през последните осем години. Така, ако тази тенденция се запази, жените ще чакат още 84 години – до 2104 г., за да постигнат равно заплащане с мъжете.

От ЕКП алармират, че без обвързващи мерки за равенство на заплащането, които да променят ситуацията, разликата между половете ще продължи да нараства в девет държави-членки. България е една от тях, тъй като разликата в заплащането се запазва около 13% през 2010 и 2018 г., показват данните. Същата е ситуацията и в Ирландия (последно отчетена разлика 14,4%), Хърватия (10,5%), Латвия (14,1%), Литва, (14%), Полша (8,8%), Малта (11,7%), Португалия (16,2%), Словения (8,7%).

Във Франция ще се чака 1000 години

За останалите държави има прогноза за това кога неравенството в заплащането ще изчезне. Жените в Германия и Чехия ще чакат до 2121 г. за еднакво заплащане. Най-бавно разликата се затваря във Франция (0,1% от 2010 г.) и ако това продължи, на страната ще са й необходими над 1000 години, за да постигне равенство.

Жените в други девет държави ще трябва да изчакат до втората половина на този век.

Най-бързо неравенството ще изчезне в Румъния, Люксембург и Белгия – съответно през 2022, 2027 и 2028 г.

На този фон от ЕКП изразяват безпокойство, че Европейската комисия е забавила публикуването на очакваната директива за прозрачност на заплащането и вместо на 4 ноември, когато е Денят на равното заплащане, ще я обяви на 15 декември. Според ЕКП реализацията на инициативата е поставена под въпрос. Конфедерацията е изпратила писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, за да поиска яснота относно причината за забавянето и уверение, че работата по директивата ще продължи.

“Големият бизнес обича да се преструва, че постигаме напредък в намаляването на разликата в заплащането между половете чрез доброволни мерки. Но жените биха чакали над 100 години за равно заплащане в Европа, ако промяната продължи със сегашните си темпове. Жените, които са работили на първа линия по време на кризата Covid-19 в системно подценявани грижи, трябва да получат справедливост”, коментира заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.

Линч призовава Урсула фон дер Лайен да подкрепи комисарят по равенството Хелена Дали и да даде приоритет на мерките за прозрачност на заплащането, които са ключови за постигане на реален напредък към равенството.

Прозрачността на заплатите цели да преодолее дискриминацията при възнагражденията при мъжете и жените, така че да бъде спазен принципът, че за еднаква работа се дължи еднакво заплащане. Жените често не са наясно с дискриминацията при заплащането в организациите, в които работят. Липсата на прозрачност на заплатите не дава възможност да се оценят причините за неравенството в заплащането, твърди Европейската комисия.

Премахването на дискриминацията в заплащането бе обявено като приоритет в мандата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.