Страните от ЕС са разделени за новите планове за пазара на въглерод

Министрите на околната среда от ЕС се срещнаха миналата седмица, за да обсъдят политиката в областта на климата, включително пакета "Готови за 55". [European Union] 

Планът на Европейската комисия за въвеждане на отделен въглероден пазар за автомобилния транспорт и строителния сектор, заедно със съществуващата в ЕС схема за търговия с емисии, беше широко разкритикуван от министрите на околната среда от блока на срещата им миналата седмица.

Дискусията на министрите по предложението, което е част от по-широк пакет от предложения за климата, внесен през юли, дойде на фона на растящите цени на електроенергията.

Въпреки че Европейската комисия беше категорична, че въглеродният пазар на ЕС има само ограничено въздействие върху внезапното покачване на цените, тя постави някои страни от Централна и Източна Европа на заден план. Сега те се опасяват от приемане на отделна схема за търговия с емисии за горива за транспорт и отопление.

Министрите на околната среда от Полша, Румъния и Унгария посочиха цените на енергията, като същевременно изразиха загриженост за предложението.

Страните в Източна Европа са по-зависими от въглищата, което означава, че цената на въглерода за тях ще бъде по-висока, отколкото за западноевропейските страни, които имат по-чист енергиен микс, твърдят те.

„Вече наблюдаваме една много тревожна ситуация по отношение на повишаването на цените на енергията и предложенията на Комисията могат значително да влошат ситуацията“, предупреди полският министър на климата и околната среда Адам Гибурге-Четвертински.

Според  него създаването на отделна схема за търговия с емисии за транспорт и отопление на сгради „би могло да доведе до по-нататъшно значително повишаване на цените на енергията, особено в страни, където висок процент от домакинствата разчитат на  въглища“.

Коментарите му бяха подкрепени от румънския министър на околната среда Танчос Барна.

„При сегашните обстоятелства на увеличаване на цените на енергията, трябва да вземем предвид кумулативните ефекти от прилагането на този пакет, включително променливостта на цените на въглерода“, каза Барна.

Румъния се бори с разширяването на тази схема заради по-високите си нива на енергийна бедност и застаряващия автомобилен парк, който е по-замърсяващ от средния за ЕС, обясни той.

„Единната цена на въглерода за тези два сектора в Европейския съюз само ще задълбочи различията между държавите -членки“, предупреди румънският министър.

Някои обаче предупреждават да не се смесват въпросите за сегашното покачване на цените на енергията и новата схема, като се има предвид, че новата система ще започне да се прилага постепенно едва от 2026 г. и ще бъде придружена от социален фонд, който се очаква да бъде въведен година преди това.

Европейската комисия бурно отхвърли критиките срещу новата схема за търговия с емисии и обвързването на темата с цените на енергията.

„Някои, може би по идеологически причини, а понякога и поради икономически в защита на своите лични интереси, твърдят, че Зелената сделка е виновна за високит ецени“, каза зам.-председателят на Комисията Франс Тимерманс пред министрите на околната среда.

„Искам да кажа ясно: ако имахме Зелената сделка преди пет години, сега нямаше да сме в това положение, защото щяхме да имаме много повече възобновяема енергия, чиито цени са постоянно ниски и нямаше да сме толкова зависими от изкопаемите горива, които идват извън Европейския съюз “, добави той.

На въпрос на  EURACTIV дали цените на енергията рискуват да провалят новата схема, комисарят по околната среда Верджиниус Синкевичюс каза, че страните от ЕС трябва да разгледат двата въпроса поотделно.

Страните от ЕС са разделени

Предложеният пазар на въглерод за автомобилен транспорт и сгради вече предизвика спорове.

Френският евродепутат Паскал Канфен го нарече „политически самоубийствен“, като предупреди, че това може да предизвика социални вълнения, подобни на движението „Жълтите жилетки“  във Франция през 2018 г.

Швеция и Финландия изразиха загриженост за идеята за създаване на още един фонд в ЕС.

Междувременно тези държави, които ще спечелят най-много от фонда – като Полша и Румъния, поискаха повече пари, като посочиха високата социална цена на енергийния преход.

Няма климатичен социален фонд без втора схема за търговия с емисии, предупреди Тимерманс.

„Вярвам, че фондът за социален климат, който е неразделна част от новата схема, наистина може да ни помогне да решим тези проблеми“, каза той, като имаше предвид възможните негативни социални последици от прехода.

Поддръжниците на идеята включват Германия и Австрия, където вече съществуват подобни национални схеми за търговия с емисии, включително за автомобилен транспорт и сгради.

Финландският министър също се изказа положително за предложението.

„По отношение на предложението за новата схема за автомобилен транспорт и сгради ние го приемаме като положително. Необходими са няколко инструмента за ефективно намаляване на емисиите от тези сектори и ценообразуването на въглерода е едно от тях“, заяви финландският министър на околната среда и изменението на климата Криста Миконен.

Други държави се въздържаха от позиция, като заявиха, че се нуждаят от повече време, за да проучат тази възможност.

Въпреки това Унгария, Румъния, Кипър, Литва, Полша и Малта се обявиха против предложението, като много други, включително Франция и Португалия и предупредиха за потенциалните социални последици.

За Европейската комисия линията е ясна. Според Тимерманс проблемите с вредните емисии от сградите и автомобилния транспорт не могат да бъдат адекватно решени от действащото законодателство, затова е необходимо да се приемат нови политики.

Попитан от EURACTIV как Комисията може да убеди страните от ЕС да се включат в идеята, Верджиниус Синкевичюс каза: „Ние имаме климатичен закон и нашата климатична амбиция, която съобразена с всички държави-членки”.

„Ако един от елементите в този пакет бъде премахнат, той трябва да бъде заменен с нещо друго, защото в противен случай няма да успеем да постигнем целта си за намаляване на вредните емисии с 55% до 2030 г.“, добави той.