“ТЕЦ Марица Изток 2“ сключва съмнителни договори за варовик за милиони

Кариерата на „Персенк Инвест“ ООД на Бесапарските ридове край Куртово Конаре. Снимка: БЦЗИ

“ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД сключва през борсата договори на стойност десетки милиони лева за доставка на варовик за сероочистващите си инсталации от четири години при неизгодни условия. Това предупрежда в доклад Васил Къдринов от Български център за зелена икономика.

Изпълнител на договорите е фирма “Персенк Инвест” ООД и няколко свързани с нея дружества. Странното в този случай е, че доставките на огромни количества варовик се извършват почти изцяло с автомобилен транспорт и се взимат от находище „Куртово Конаре” в област Пловдив. То  е на 137 км от ТЕЦ-а, а  електроцентралата може да се снабдява с варовик от два или три пъти по-близки находища, и то при по-ниски цени.

Очевидно е, че спорният избор на доставчик на варовик от страна на ръководството на “ТЕЦ Марица Изток 2“ е свързан с ненужни емисии на отработени газове от камионите и сериозни прахови емисии. Населението на плодородното село Куртово Конаре, наброяващо над 2600 жители, търпи неблагоприятни последици от дейността на кариерата. В същото време, за да се облагодетелства избраната фирма – „Персенк Инвест” и близките до нея дружества, биват ограбвани  гражданите и бизнеса. Те заплащат с по-висока цена на електроенергията, а данъкоплатците плащаме загубите на неефективното държавно дружество.

Проверка показва, че в радиус от 63 км от “ТЕЦ Марица Изток 2“  са разположени 14 находища на варовик. Въпреки това, като доставчик за период от вече над четири години се избира фирма, която е концесионер на находище, отстоящо на 137 км. В същото време за тази концесия може да се твърди, че “тя се експлоатира в пъти над разрешените количества, в ущърб на природното наследство в защитена зона и качеството на живота на местното население“.

Къдринов открива и непълноти в документацията на обществената поръчка за доставка на варовик – били са изисквани допълнителни документи, но не е ясно дали са били представени. В годините има разделяне на обществените поръчки за обекта, за които са избрани изпълнители, които са тясно свързани дружества. В същото време не става ясно защо няма процедура на конкурентен принцип за доставка на суровина, която е широко достъпна. Това води до основателни съмнения, че изборът на изпълнител е в ущърб на крайния потребител на електроенергия. Той се оказва  принуден да плаща по-високи цени заради трупащите се загуби на държавната електроцентрала.

Според резултатите от проверката бившето правителство злоупотребява със статута на “секторен доставчик” или “обект от национално значение” на държавни и частни предприятия.

Отговорните за сделката органи въобще не са отчели, че транспортирането на варовик от находище „Куртово Конаре“ до „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД се извършва почти само с автомобилен транспорт. Парадоксално е, че  кариерата на находището се намира до жп линията Стамболийски – Пещера и разполага с изградени от БДЖ товарен коловоз и рампа. През 2017-2019 г. са осъществени няколко десетки хиляди (поне 40 000) курса на тежки камиони–гондоли от кариерата до „ТЕЦ Марица Изток 2“ и обратно.

“Практиката варовикът от кариерата да се превозва до ТЕЦ-а с камиони–гондоли продължава и през 2019 и 2020 г., въпреки многобройните протести, жалби и петиции на хората от село Куртово Конаре”, се твърди в анализа на Български център за зелена икономика.

В същото време проучване, проведено от изследователски екип от Института по екологични науки на Факултета по природни науки в Университета в Лайден, Нидерландия, сигнализира, че комплексът “Марица изток“ — най-големият производител на електроенергия от въглища в България, може ще претърпи сериозен недостиг на вода, ако следва плана за късно поетапно прекратяване на въглищната индустрия. Това е планирано в Интегрирания национален план за енергетика и климат на страната.

Резултатите показват, че количеството прясна вода за нуждите на местните електроцентрали е значително и води до засилен натиск върху водните ресурси. Увеличаващият се недостиг на вода застрашава наличността на прясна вода както за екосистемите, така и за човешката дейност.

“Ако България продължава да отлага старта на постепенното премахване на въглищата, това ще допринесе значително за намаляване на водния отток, засушавания и воден дефицит. При най-лошия сценарий, водният недостиг ще засегне не само енергопроизводството, но също градовете, селското стопанство и индустрията“,  се казва в доклада.

В него се твърди и, че Маришкият басейн ще бъде сред най-силно засегнатите от климатичните промени в цяла Европа.