Унищожаването на гори продължава с бесни темпове

Горски пожари, подпалени от фермери в Демократична република Конго.  [Hugh Kinsella Cunningham / EPA-EFE]

Средно 2400 дървета се изсичат всяка минута, което води до обезлесяване на площ с размерите на Белгия всяка година, заяви регионалния директор за Латинска Америка към Съвета за управление на горите,  в реч преди срещата на високо равнище за климата в Глазгоу.

„Смята се, че между 15 милиона и 18 милиона хектара гори, площ с размерите на Белгия, се унищожават всяка година“, каза Пина Герваси, регионален директор за Латинска Америка в Съвета за управление на горитес – сертифициращ орган, който има за цел да помогне за намаляване на обезлесяването.

Подобна статистика предизвиква нарастващо безпокойство. В същото време светът се подготвя за годишната среща на върха на ООН за климата. Горите играят съществена роля в борбата с изменението на климата и са гаранция, че глобалното затопляне е ограничено, преди да причини драстични, необратими промени на планетата.

Световните гори са ключов поглъщател на въглерод от атмосферата. Горите изпълняват много полезни функции: те защитават почвата от ерозия, осигуряват местообитание за множество видове, участват във водния кръговрат и регулират местния климат. Чрез фотосинтезата те също така улавят част от въглеродния диоксид.

Но горите са подложени на натиск от земеделието и нарастващите случаи на горски пожари и щети, причинени от вредители, които се влошават от изменението на климата.

Това е двоен удар: когато гората избухне в пламъци, не само въглеродът, който съдържа, се освобождава незабавно, но и нейният капацитет за усвояване на CO2 също изчезва.

„Разбира се, обезлесяването е ключов фактор за изменението на климата. В този смисъл промяната в земеползването, особено под формата на обезлесяване, е вторият по големина източник на емисии на въглероден диоксид в атмосферата след изгарянето на изкопаеми горива“, каза Герваси.

Според Глобалната оценка на дърветата , която събира изследвания за дървесни видове от последните пет години, основните заплахи за дърветата са почистването на горите и загубата на местообитания, директната експлоатация на дървен материал и  разпространението на инвазивни вредители и болести.

Докладът обобщава риска от изчезване на 58 497 дървесни вида по света. Установено е, че 30% от тези видове са застрашени от изчезване, а най-малко 142 са записани като изчезнали.

„Въпреки многото усилия, положени от страните за тяхното опазване и устойчиво управление, горите продължават да са застрашени. Всяка година седем милиона хектара естествени гори се преобразуват за други цели, като например широкомащабно търговско земеделие и други икономически дейности“, се казва в доклад на ООН за горското стопанство.

„Въпреки че глобалното темпо на обезлесяване се забави през последното десетилетие, ние продължаваме да губим гори в тропиците – до голяма степен поради човешки и естествени причини“, се казва в доклада.

Горско стопанство на срещата за климата

Защитата на горите ще бъде в дневния ред на срещата на върха COP26 за климата, където се очаква световните нации да излязат с по-амбициозни цели.

Много от тези обещания ще бъдат „нетни“ цели, което означава, че ще разчитат на горите за намаляването на въглерода от атмосферата.

Правителството на Обединеното кралство, което ръководи срещата, включи горското стопанство като един от ключовите въпроси за обсъждане. Фокусът на дискусиите ще е  върху изсичането на дървета поради натиска от веригите за доставки.

Този натиск доведе до унищожаване на огромни части от тропически гори – райони, които са богати на биоразнообразие и могат да улавят големи количества въглерод. Само ЕС е отговорен за 16% от обезлесяването, свързано с международната търговия, и е на второ място след Китай, според WWF.

„Най-концентрираните нива на обезлесяване са в тропическите дъждовни гори, те са много важни за коренното население, от екологична гледна точка, за опазване на биологичното разнообразие, за предоставяне на вода, храна и други услуги на хората и обществото като цяло“, подчерта Герваси.

Въпреки това, всеки опит за справяне с обезлесяването на COP26 е по-вероятно да бъде първа стъпка, а не пълноценна инициатива. Това отчасти се дължи на факта, че Китай не е сигурен дали да се присъедини към такова споразумение, разбра EURACTIV.

Междувременно горското стопанство може да играе роля в преговорите на COP26 за преговори, свързани с международните пазари на въглерод.

Според учения по климатичните въпроси Жан-Паскал ван Иперселе, всяка система за отстраняване на въглерода трябва да дойде „в допълнение“ към естествения процес, който продължава от векове.

Европейският съюз планира да представи законодателно предложение за предотвратяване на обезлесяването в рамките на ЕС малко след срещата на върха на ООН.

В ЕС има 182 млн. хектара гори, като те покриват 43% от общата суша в ЕС. Горското покритие варира силно по държави. На седем страни – Финландия, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Швеция, се падат над 70% от всички горски площи.