Хуманно отношение към животните в ЕС

Animal-Welfare-1-1

1) Органично отглеждан добитък

Какво е органично животновъдство?
За да продават своите продукти като органични, животновъдите трябва да изпълнят редица условия за хуманно отношение към животните, наред с други неща. Те включват:

Колко разпространено е органичното животновъдство в Европа?

2) Хуманно отношение към животните в Общата селскостопанска политика на ЕС и стратегията “От фермата до трапезата“

Подобряването на хуманното отношение към животните е една от целите на водещата инициатива на ЕС за храните, Стратегията “От фермата до трапезата“, както и Общата селскостопанска политика (ОСП). Селскостопанските практики, които Европейската комисия е предложила на държавите-членки да насърчават чрез плащания по ОСП, включват мерки за отглеждане и хуманно отношение към животните.

3) „Петте свободи“ на хуманното отношение към животните
Правната рамка на ЕС за хуманното отношение към животните в животновъдството определя правила за защита на животните, използвани за производството на храни и други продукти, които отразяват така наречените „пет свободи“:

4) Транспорт
Живите животни се транспортират в и извън ЕС за угояване, разплод или клане. Докато Регламентът за защита на животните по време на транспорт определя условията за хуманно отношение към животните, одитите разкриха, че разкриха, че той не се спазва и има големи проблеми с хуманното отношение към животните. В отговор на това Комисията е решена да преразгледа регламента и Европейският парламент е инициирал Анкетна комисия за транспорта на живи животни.

5) Животни в клетки
След като европейската гражданска инициатива “Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“ събра повече от милион подписа, Европейската комисия се ангажира да предложи законодателство за премахване на отглеждането на животни в клетки. В момента обаче много животни все още се държат в клетки.