Хърватският парламент ще разгледа законопроекта за въвеждане на еврото

Законопроектът определя основните принципи за въвеждане на еврото, включително защитата на потребителите, забрана на неоправдано увеличение на цените, приемственост на правните инструменти, ефективност и прозрачност на потребителската информация, посочи Марич.[aranjuez1404/Flickr]

Хърватското правителство изпрати в парламента законопроект за въвеждането на еврото като законно платежно средство в страната, който включва основните принципи за въвеждане на общата валута, възможностите за размяна на куни за евро и периода, през който и двете валути все още ще се използват.

Според законопроекта, правителството трябва да реши кога да обяви въвеждането на еврото, фиксирания обменен курс, началната и крайната дата на двете валути, началната и крайната дата на показване на цената в двете валути, както и други въпроси, свързани с въвеждането на еврото, каза финансовият министър Здравко Марич. Преди да направи съобщението Съветът трябва да вземе решение за въвеждане на еврото и да приеме регламент, определящ фиксирания обменен курс.

Законопроектът определя основните принципи за въвеждане на еврото, включително защитата на потребителите, забрана на неоправдано увеличение на цените, приемственост на правните инструменти, ефективност и прозрачност на потребителската информация, посочи Марич.

Законопроектът съдържа и разпоредби за показването на цените в двете валути като мярка за защита на потребителите. Търговските предприятия ще бъдат задължени да показват ясно двойните цени, като видимо отбелязват обменния курс. Това задължение ще се прилага от септември тази година и изтича в края на 2023 г.

„При условие, че Хърватия изпълни поставените условия и процесът на въвеждане на еврото е завършен, еврото ще бъде въведено на 1 януари 2023 г.“, каза Марич.