Поставете изолация на домовете си. Изолирайте Путин.

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

Киаран Куфе в ЕП в Страсбург [ Fred Marvaux / Европейски съюз 2020 - Източник : EP ]

Като част от плана за отказ от руските изкопаеми горива, който трябва да бъде внесен в сряда (18 май), Европа се нуждае от нови действия по отношение на енергийната ефективност, спестяването на енергия и вълната на обновяване, пише ирландският евродепутат  Киаран Куфе от групата на Зелените, който ръководи преговорите на Европейския парламент за преразглеждане на директивата за енергийните характеристики на сградите.

Войната на Путин срещу Украйна причинява смърт, трудности и разрушения. Тя също така разкри зависимостта на Европа от руския внос на петрол и газ и изкопаемите горива като цяло.

Тази седмица Европейската комисия ще представи стратегията си за справяне с тези зависимости чрез плана REPowerEU, който цели да направи ЕС напълно независим от руските изкопаеми горива до 2027 г.

Въпреки това, планът пренебрегва потенциала на една решаваща сила – енергийната ефективност. Европа може да изолира Путин, като изолира домовете ни.

Планът REPowerEU ще определи как да адаптираме нашите икономики и използването на енергия без руски нефт и газ. Планът е резултат от многократни настоявания от страна на Европейския парламент и лидерите на ЕС.

Той ще включва краткосрочни действия като директна подкрепа на доходите на домакинствата в енергийна бедност, някои мерки за енергийна ефективност, повече мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и инсталиране на 10 милиона термопомпи.

Реалността на въздействието на нашата зависимост обаче показа необходимостта от по-амбициозни и широкообхватни мерки.

В ЕС сградите са отговорни за 40% от нашето енергийно потребление, а скачащите цени на тока увеличиха значително броя на домакинствата, които живеят в енергийна бедност.

Време е да ускорим прехода си към високо енергийно ефективна и изцяло възобновяема икономика, за да намалим разходите за енергия и потреблението на изкопаеми горива.

Повишената енергийна ефективност и мерките за спестяване, както и увеличаването на капацитета за възобновяема енергия ще бъдат критични инструменти в този процес.

Те ще позволят на домакинствата да намалят сметките си за енергия и с това ще намалее и тяхната уязвимост към цените на изкопаемите горива. Също така ще отчетем и печалби от енергийния суверенитет на ЕС, ще постигнем енергийна сигурност и ще се доближим до постигането на нашите цели в областта на климата.

Националните и местните власти също могат да допринесат за този преход на ниво държави-членки по редица начини.

Те могат да увеличат капацитета за възобновяема енергия, като осигурят място за инсталации за възобновяема енергия в обществени сгради. Те могат да се справят с енергийната бедност със специални програми за финансиране, приобщаващи програми за обновяване на районите и чрез достъпни и достойни социални жилища.

Тези програми създават местни работни места в секторите за обновяване и дават възможност на цялото общество да изиграе своята роля, за да помогне за преодоляването на тази криза.

На ниво ЕС на енергийната ефективност и пестенето на енергия трябва да се даде много по-голяма роля в нашия план да бъдем напълно независими от руските изкопаеми горива.

Пакетите „Готови за 55“  и REPowerEU обещават амбициозни и конкретни действия за енергийна ефективност и внасяне на възобновяеми енергии в и по-близо до домовете ни. В реалността на сегашната криза можем и трябва да използваме този потенциал.

Преразглеждането на Директивата за енергийните характеристики на сградите от пакета „Готови за 55“  е възможност за директно прилагане на елементи от плана REPowerEU в законодателството.

Два основни кандидата са стратегията на ЕС за слънчева енергия  и планът за икономии на ЕС, който насърчава спестяването на енергия.

На първо място обаче имаме нужда от преразгледани цели за енергийна ефективност и регулаторни мерки в законодателството на ЕС. Това ще гарантира, че Директивата за енергийните характеристики на сградите се актуализира в съответствие с новия геополитически контекст и ефективно ще отговори на други предизвикателства, като високите цени на изкопаемата енергия.

Повишаването на целите на ЕС за енергийна ефективност има смисъл както от политическа, така и от финансова гледна точка. Това би ни позволило да възстановим енергийния суверенитет по-бързо и да ускорим инсталирането на възобновяеми енергийни източници и обновяването на сгради по рентабилен начин.

С времето това ще повиши енергийните характеристики на нашия сграден фонд в цяла Европа. Потенциалът за пестене на енергия чрез ремонти е зашеметяващ. Различни проучвания показват, че 25% или дори 45% от сегашния внос на изкопаем газ в ЕС от Русия може да бъде спасен с амбициозни политики за обновяване в средносрочен до дългосрочен план.

Тези мерки също трябва да бъдат включени в плана REPowerEU като критичен инструмент за намаляване на зависимостта ни от руския нефт и газ. Планът трябва също да включва:

  • Задължителна и по-амбициозна цел на ЕС за енергийна ефективност, както е посочено в ревизирано законодателно предложение на директивата за енергийна ефективност
  • Финансова подкрепа за мерки за енергийна ефективност и спестяване, включително ремонти, и целева финансова подкрепа за домакинства, живеещи в енергийна бедност.
  • Минимални стандарти за енергийна ефективност в целия ЕС за сгради, включително силни социални гаранции за уязвимите домакинства.
  • Незабавно прекратяване на субсидиите за котли на изкопаеми горива, които обричат домакинствата на скъпи и мръсни технологии.
  • Да строим нови сгради без емисии възможно най-скоро, включително чрез разрешителни за използване на възобновяема енергия.

Увеличаването на амбицията в преразглеждането на Директивата за енергийните характеристики на сградите  ще намали търсенето на енергия в Европа, което означава по-ниски сметки за гражданите и по-малка зависимост от Русия, докато води война.

Чрез Директивата за енергийните характеристики на сградите можем също така да укрепим действията на REPowerEU, така че те да имат реален ефект върху гражданите, които са изложени на риск от енергийна бедност заради нарастващите цени на енергията. Можем и трябва да направим повече, като изолираме домовете си и изолираме Путин.