Бъдещата политика на сближаване на ЕС

Въпреки че Фондът за възстановяване на ЕС в размер на 672,5 милиарда евро е причина за не малко пререкания при обсъждането на европейските инвестиции през следващите години, политиката на сближаване ще бъде една от основните движещи сили за постигане на справедливо възстановяване, дигитализация и развитие на зелените политики в ЕС .

EURACTIV хвърля светлина над настоящето и бъдещето на европейската политика на сближаване.