География на недоволството от ЕС

Недоволството на гражданите на Европейския съюз от блока нараства бързо през последното десетилетие и се е удвоилo от 2012 г. насам. Демокрацията преобразува това недоволство в нови политически реалности чрез изборите. Често изглежда, че недоволството от ЕС е най-силно в слабо развитите европейски региони, особено в Централна и Източна Европа. В същото време сме свидетели и на нарастващ брой партии, които се противопоставят на европейската интеграция на континента.

EURACTIV ще Ви разкаже повече за географията на недоволството от ЕС, какво ни разкрива регионалният анализ за недоволството на гражданите за регионите, които са най-антиевропейски настроени и какво може да направи блока по въпроса.