Какво е въздействието на Общата селскостопанска политика върху трети страни?

Въпреки че Европа се е отказала от субсидирането на износа на селскостопанските си продукти, основната политика на ЕС за земеделски субсидии продължава да оказва влияние върху трети страни, особено върху тези, които не могат да си позволят подобна система за директни плащания.