Общата селскостопанска политика на ЕС: Отговорите на основните въпроси

Общата селскостопанска политика на ЕС или ОСП има за цел да подкрепи земеделските производители и да подобри производителността на селското стопанство. Тя гарантира храни на достъпни цени, докато подпомага фермерите в ЕС с особено внимание към опазването на околната среда.

С това видео EURACTIV отговаря на някои от най-често задаваните въпроси, свързани с ОСП, разглежда защо е нужно да се субсидират фермерите, колко се изразходва за селскостопанска политика и как средствата се разпределят между страните членки.