България внася все повече боклук

Последните годишни доклади показват значително увеличение на превозите на отпадъци към България. Това пише еврокомисарят по екология Виргиниюс Синкевичиюс в отговор до евродепутата Иво Христов (БСП/Прогресивен алианс на социалистите и демократите).

Въпросите на Христов до ЕК са свързани със замърсяването на въздуха в България, както и с „практиката да се внасят отпадъчни суровини от една държава членка в друга“.

От интерактивната карта, поддържана от Евростат, се вижда, че България внася боклук от 5 европейски държави – Италия, Великобритания, Румъния, Гърция и Финландия. За 2017 г., за когато са последните данни на Евростат, става дума за съответно 42 697 т, 34 947 т, 25 822 т., 14 317 т и 10 008 т. Общо внесените отпадъци са 150 206 тона.

Година по-рано са внесени два пъти по-малко – 98 752 тона (тогава страната пак внася от 5 места – Великобратия, Италия, Румъния, Германия и Нидерландия). През 2015 г. в страната е внесен 61 363 тона чужд боклук, а през 2014 г. – 68 644 т., година по-рано – малко над 82 хил. тона, а през 2012-а – 27 хил. тона. 2011 г., за когато са най-старите данни, България е приела общо 10 хиляди тона отпадъци от Унгария, Нидерландия, Кипър, Македония, Обединените арабски емирства.

България е и износител на отпадъци, но в много по-малки количества. За 2017 г. например от страната ни към Австрия, Франция, Германия, Румъния и Белгия са отпътували общо 7306 т боклуци.

Синкевичиюс пише на Христов, че според еврорегламента за превоз на отпадъци „опасните и смесените битови отпадъци, както и всички отпадъци, предназначени за обезвреждане, могат да бъдат превозвани между държави членки само след предварително съгласие на участващите в операциите страни. За широка гама други отпадъци, предназначени за оползотворяване, не се изисква предварително съгласие, но може да се изисква превозът да се придружава от съответна информация за целите на инспекцията и правоприлагането“.

Точно докладите по този регламент са показали и увеличаването на превоза към България. „Комисията следи внимателно този въпрос и е готова да предостави подкрепа за правилното прилагане на разпоредбите относно превозите на отпадъци и, по целесъобразност, да предприеме необходимите мерки, за да гарантира високо равнище на опазване на околната среда“, обяснява еврокомисарят.

Колкото до замърсяването на въздуха Синкевичиюс отговоря с дежурното, че ЕК е загрижена за това, че в България се превишават пределно допустимите стойности на замърсителите.

През април 2017 г. Съдът на ЕС постанови, че България не спазва пределно допустимите стойности за концентрациите на прахови частици (ПЧ10), както и задължението си периодът на превишаванията да е възможно най-кратък. През ноември 2018 г. Комисията изпрати на България официално уведомително писмо, в което настоятелно я призова да изпълни решението на Съда. Ако България не изпълни това искане, Комисията може да сезира отново Съда и да предложи финансови санкции.

През октомври 2019 г. Комисията заведе дело срещу България в Съда поради превишаването на нормите за серен диоксид. „Комисията поддържа връзки с българските органи и следи отблизо развитието на усилията да се прилагат необходимите мерки“, заключва Синкевичиюс.