Върховният съд: Управляващите създават зависимости с кариерни бонуси

снимка [В. "Сега"]

Пленумът на Върховният касационен съд се противопостави на предложенията за законови промени, които ще дадат “кариерен бонус” на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС). Предвижда се те не просто да могат да избират в кое звено на системата да се върнат след края на мандата си, но и да имат право да изберат повишение без конкурс.

Промяната беше предложена в навечерието на избора на следващия главен прокурор. Такъв бонус в момента има за членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет, срещу което от върховния съд също възразяваха.

И новата позиция на ВКС е приета единодушно във вторник (5 ноември). В него се казва, че се създава извънредна привилегия, несъвместима с принципите на една демократична и правова държава, изискващи тя да е обществено необходима и социално оправдана. Магистратите смятат, че предложенията показват конюнктурното отношение към проблемите на съдебната система и тенденциозно несъобразяване с тяхната позиция за изменения в Закона за съдебната власт, както и че се накърнява престижът на системата.

Според върховните съдии няма разумна правна обосновка за това някои да бъдат изключени от конкурсното начало в кариерното си развитие. Това нарушава баланса за справедливост сред магистратската общност, действа ú демотивиращо и поставя под съмнение персоналната независимост на привилегированите.

Освен всичко с кариерните бонуси се заобикаля основополагащия за демокрацията принцип на разделение на властите. Така избрани магистрати ще имат непрозрачен кариерен растеж и политическата класа, която избира половината от членовете на ВСС ще се меси пряко при формиране персоналния състав на всички органи на съдебната власт. А това означава да посяга и на независимостта й.

В позицията на планума се напомня, че висококвалифицираните магистрати, каквито би трябвало да са членовете на съвета, не се нуждаят от привилегирован кариерен бонус. Той дори би игнорирал и обезличил доказаните им високи професионални качества.

Освен това, през времето на мандата си във ВСС, те получават заплати като на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор. Получават хонорари за участие в европейски проекти, имат право на ведомствено жилище. През 5-годишния си мандат те престават да бъдат магистрати и не правораздават.

Замисленият “кариерен бонус” би довел и крайно негативни последици за качеството на правораздаване, тъй като на по-високите нива в съдебната йерархия ще бъдат поставени магистрати, чийто професионални качества не са обективно оценени.