Еврокомисията настоява България да подобри защитата на зоните от Натура 2000

Европейската комисия (ЕК) не разполага с данни България да е увеличавала защитените си територии от мрежата “Натура 2000”, но настоява за подобряване и ускоряване на изпълнението на ангажиментите на страната по темата.

Това става ясно от позицията на бившия еврокомисар по околна среда Кармену Вела в отговор на твърдение на българския евродепутат Андрей Слабаков, че зоните от “Натура 2000” в България трябва да се намалят, тъй като се използват за “рекет” от “псевдоекологични организации”, съобщава “Дневник”.

Комисарят казва, че “закъсненията и недостатъците (по защитата на мрежата Натура 2000) вече са предмет на няколко производства за установяване на неизпълнение” на ангажиментите от държавата.

В началото на тази година министърът на околната среда Нено Димов предложи поправка в закона, с която да придобие правото еднолично да прави промени в българските защитени територии. Идеята му обаче посрещната със сериозни критики от академичната общност и неправителствения сектор.

“Комисията не разполага с информация, нито с доказателства за предполагаеми злоупотреби (по Натура 2000)”, казва бившият комисар Вела в писмения си отговор.

Този тип писмени отговори на въпроси на евродепутати се бавят средно два месеца.

В отговора на комисията се подчертава, че “зони по “Натура 2000″ могат да бъдат променяни, само ако държава членка докаже, че е направена действителна научна грешка при определянето, или за да се отрази промяна, породена от развитието на естествените условия”.

През април ЕК посочи в свой доклад, че България изпитва проблеми при практическа защита на зоните, включени в мрежата Натура 2000. Според Брюксел към момента са предвидени органи в България, които да следят за опазването само на териториите на националните и природните паркове.