Европейски фонд ще смекчава последиците от Брекзит

От 2002 г. насам ЕФПГ позволява на държавите-членки да поискат от Комисията помощ, ако над 500 работници са съкратени вследствие на големи промени в моделите на световната търговия, породени от глобализацията. [ЕП]

Средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ще бъдат използвани в помощ на хора от ЕС, които ще загубят работата си в случай на Брекзит без сделка. За това гласува Европейският парламент в понеделник (21 октомври).

Предложението на Комисията за използване на фонда в случай на т. нар. “твърд Брекзит” беше одобрено с голямо мнозинство – 516 депутати гласуваха “за”, само 23 бяха против.

Законодателната резолюция на Парламента трябва да бъде представена пред Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Съвет EPSCO) в четвъртък. Това означава, че фондът за приспособяване към глобализацията ще се превърне в нов инструмент.

Решението на парламента е добре дошло. Очаква се и Съветът да го одобри, каза пред EURACTIV говорител на Комисията.

Държавите-членки подкрепят идеята

Досега по време на преговорите за седемгодишния бюджет на ЕС държавите-членки оказаха голяма подкрепа за идеята за използване на ЕФПГ в случай на Брекзит без сделка. Някои европейски региони ще бъдат силно засегнати в случай на твърд Брекзит.

Ирландия, например, вече е заделила 1,2 милиарда евро, за да се предпази от последствията от подобен сценарий. Според министъра на земеделието Майкъл Крид, за ирландските фермери са предвидени 110 милиона евро.

“Ние сме твърдо убедени, че ЕС ще предостави значителни средства за увеличаване на сумата от 110 милиона евро, предназначена за селското стопанство и хранителния сектор”, каза Крид.

Фондът за приспособяване към глобализацията

От 2002 г. насам ЕФПГ позволява на държавите-членки да поискат от Комисията помощ, ако над 500 работници са загубили работата си вследствие на големи промени в моделите на световната търговия, породени от глобализацията (например когато голяма компания прекрати дейност или премести производството си извън ЕС), или вследствие на световната икономическа и финансова криза.

Максималният годишен бюджет на ЕФПГ е 150 млн. евро за периода 2014 — 2020 г. Със средства от него могат да се финансират до 60 % от разходите за проекти, чиято цел е да се помогне на съкратени работници да намерят друга работа или да започнат свой собствен бизнес.

Последният пример е уволнението на 1019 работници от супермаркетите Carrefour в Белгия. В началото на октомври Комисията предложи да се предоставят 1,6 милиона евро за засегнатите.

Искане за използване на фонда би могло да се отправи и в случая с фалита на туристическата група “Томас Кук”. Според публикации испанското правителство възнамерява да направи искане, тъй като 2500 служители на туроператора са базирани в Испания.

Бъдещата форма на ЕФПГ все още се обсъжда в рамките на преговорите за бюджета на ЕС.

През май 2018 г. Комисията представи предложението си за разширяване на обхвата на фонда. Предложението предвижда той да може да се ползва и когато са уволнени над 250 работници. Комисията също така предложи да разшири обхвата на възможните причини за искане на средства, както и бюджетът на фонда да бъде увеличен до 1,4 милиарда евро.

През март Съветът одобри голема част от проекта, но преговорите за бюджета на ЕС вероятно ще продължат до края на следващата година.