Миналата година е била рекордно гореща в Европа

Миналата година е била най-горещата, регистрирана някога в Европа. Данните, публикувани от Службата по изменение на климата на ЕС показват, че температурите в световен мащаб са били само с 0.04 °C по-ниски от тези през 2016 г., когато температурата се еднократно с 0,12 °C заради Ел Ниньо – климатично събитие, случващо се приблизително веднъж на век.

Последните пет години са били най-горещите, регистрирани от статистиката. Периодът 2010-2019 е бил най-горещото десетилетие. Температурите в световен мащаб през 2019 г. са били с 0,6 °C по-високи от средните за 1981-2010 г. Температурата на Земята през последните пет години е била с 1.1 °C -1.2 °C по-висока от прединдустриалните времена, а миналата година е била най-горещата в Европа.

“2019 година е била поредната изключително гореща година, всъщност втората най-гореща в света в нашата база данни, като много от отделните месеци счупиха климатични рекорди“, казва Карло Буонтемпо, ръководител на Службата по изменение на климата на ЕС.

“Тревожни знаци“

Службата по изменение на климата съобщи, че концентрациите на въглерод в атмосферата са продължили да се повишават през 2019 г., достигайки рекордни нива. Концентрациите на въглероден диоксид в атмосферата са най-високи за последните най-малко 800 000 години.

Миналата година ООН заяви, че емисиите на парникови газове, причинени от човека, трябва да намаляват с 7.6% всяка година до 2030 г., за да се ограничи повишението на температурата до 1,5 °C до края на века. Това е най-амбициозната цел, която държавите, присъединили се към Парижка климатична сделка, си поставиха.

През първата седмица на 2020 г. наблюдаваме климатични бедствия като пожарите, опустошили югоизточна Австралия и наводненията, които погубиха живота на десетки хора в Индонезия. Според учените подобни катастрофи ще стават по-чести и по-интензивни с покачването на температурите.

Данните на ООН показва, че близо 20 милиона души са били разселени през 2019 г. в резултат на бедствия, свързани с климата.

“Последните пет години са най-горещите регистрирани; последното десетилетие е най-горещото, откакто се води статистика”,казва директорът на Службата по изменение на климата Жан-Ноел Тепо.

“Това са безспорно много тревожни знаци“

Програмата “Коперник“ на ЕС използва наблюдения от различни спътници, метеорологични станции и балони, за да създаде краткосрочни глобални и регионални климатични данни, които могат да бъдат сравнени с историческите температурни рекорди.

Оценката ѝ за 2019 г. показва изключителни нива на краткосрочно затопляне, така и продължаващото дългосрочно затопляне на Земята. Миналата година беше наблюдавано най-силното затопляне в Аляска и в други части на Арктика, както и в големи части от Източна и Южна Европа, Южна Африка и Австралия.

В Европа температурата през всички сезони беше по-висока от средната като няколко държави регистрираха, както летни, така и зимни рекорди. Декември 2019 г. беше с 3.2 °C по-топъл от референтния период 1981-2010 г., съобщи Службата по изменение на климата .

В Австралия също е било с три градуса по-топло от историческите средни стойности за декември, съобщи Бюрото по метеорология на страната.