Libra – Време за отрезвяване

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV.COM Ltd.

The Brief е ежедневният коментар на EURACTIV.com

Цифровата валута на Facebook, Libra, която някои смятат за заплаха за суверенитета на държавите, може да бъде блокирана в ЕС, ако не отговори на нови, по-строги стандарти. По-важнотото обаче е, че инициативата може да послужи като призив за събуждане на европейците да преосмислят платежните си системи в дигиталната ера.

Консенсусът е ценност в свят като днешния, разделен от търговски спорове, данъчни разногласия и геополитическо напрежение. Новината, че Facebook пуска виртуална валута, оперираща чрез блокчейн технология, бе посрещната от всеобщо безпокойство и скептицизъм навсякъде. Проектът бе отложен за неопределено време.

В сравнение с други криптовалути, Libra би била по-стабилна, подкрепена от различни суверенни валути. Но докато ценността на криптовалутите, базирани на блокчейн, е в децентрализирана им природа, този проект ще се управлява от асоциацията Libra, начело с Facebook.

Потенциалните ползи от Libra, включително по-евтина система за разплащане, бяха бързо помрачени от „сериозния риск“ социална медия да регулира глобална валута с почти 2,4 милиарда потребители, предупреди Г7.

В Европа походът срещу проекта бе поведен от Франция, тъй като той представлява заплаха за националния суверенитет и финансовите прерогативи на страната.

Докато френското правителство предложи категорична забрана на Libra от самото начало, Европейската комисия предпочете да оцени потенциалните ѝ рискове и дали валутата може да бъде регулиранa съгласно съществуващите закони на ЕС или ще е необходимо въвеждането на нови такива.

Проектът бе обект на строга оценка и от другата страна на Атлантика. На 23 октомври изпълнителният директор на Facebook, Марк Зукърбърг, бе изправен пред сериозен разпит от Камарата на представителите на САЩ.

В основата на притесненията на законодателите и регулаторите, както във Вашингтон, така и навсякъде по света, е липсата на доверие към Facebook.

Защо трябва да се разчита на Facebook в толкова критична за функционирането на икономиката област, след като компанията е подвеждала регулаторите и обществеността вече множество пъти в миналото?

Европа иска Libra да отговаря на най-строгите стандарти и правила. Държавите-членки, обаче, също искат да действат „бързо“ по въпроса, както сочат заключенията относно „stablecoins“, които министрите на финансите на ЕС ще обсъдят следващия петък, според EURACTIV.com

Въпросът вече беше обсъден по време на неофициалния Съвет по икономически и финансови въпроси в Хелзинки миналия септември.

Европейците не искат да изостават, що се касае до толкова важен въпрос, имайки предвид бавния напредък в регулирането на криптовалутите в миналото.

Предварителните заключения разглеждат „всички възможности“ за разглеждане на крипто активи и стабилни криптовалути като Libra. Това би включвало възможността за „преустановяване“ работата по проекти, които биха създали „неуправляеми рискове“.

С разпалването на политическата дискусия Европейската комисия продължава да събира информация, за да установи по-добре същността на проекта. ЕK вече е изпратила два документа с въпроси към Facebook, търсейки разяснения, включително по антимонополни въпроси.

Решението на въпроса ще изисква изменение на съществуващи закони, например Директивата относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II) и директивите относно предотвратяването на изпирането на пари, но и предлагане на нови закони.

Европейската централна банка и Европейската комисия подчертаха, че навлизането на Libra може да послужи като стимул за преосмисляне на начина, по който извършваме финансови транзакции.

„Libra несъмнено е възможност за отрезвяване на централните банки и призив да засилят усилията си в подобряването на съществуващите платежни системи“, заяви Беноа Кьоре, член на изпълнителния съвет на ЕЦБ .

Миналия ноември Европейската централна банка лансира услугата TIPS (сетълмент на незабавни плащания в TARGET), за да подобри платежната система, внедрявайки незабавно и по-икономично решение.

Кьоре заяви, че „следващата естествена стъпка за глобалните централни банки е да обединят усилията си и съвместно да проучат приложимостта на цифровите валути.“

ЕЦБ и Японската централна банка работят по създаването на технически стандарти за всички цифрови валути на централните банки.

Китай отново доказа готовността си по цифровите въпроси, като ускори подготвителната работа на централната си банка по лансирането на собствена криптовалута.

Libra трябва да бъдат ограниченa не само чрез по-строги правила за справяне с рисковете, но и чрез предлагане на привлекателни алтернативи, съответстващи на ползите, които носи.