About: Берлин

ЕС търси в Берлин общ „Стратегически компас“

На неформалната среща в Берлин в сряда (26 август) министрите на отбраната се споразумяха да развиват военно сътрудничество и обща стратегическа политика. Те подчертаха нарастващата нужда от обща европейска политика в областта на отбраната.