About: ВЕИ

Управляващите пренебрегват електроенергийната мрежа

Реализирането на зеления преход е в пряка зависимост от способността на мрежата да „приема“ новите пазарни участници и то на фона на поддържане на високи нива на сигурност на електроснабдяването за всички клиенти.

Европа трябва да мечтае смело и да започне излизането си от газовия сектор сега

Истинската енергийна независимост означава пълно изтегляне на природния газ от енергийната система и замяната му с технологии за възобновяема енергия и енергийна ефективност, пишат Мартин Владимиров и Костанца Рангелова.

Европарламентът настоява за по-бързо внедряване на офшорната възобновяема енергия

Европа има огромен потенциал за производство на енергия от офшорни възобновяеми източници, като Европейската комисия се стреми към 60 гигавата до 2030 г. и 300 гигавата до 2050 г.

За да инвестират у нас, световните компании ще искат „зелен“ ток

Според експертите, в резултат на ангажимента на Европейския съюз и Зелената сделка в бъдеще всяка една дейност ще бъде повлияна от цената на въглерода.

Екозащитници: България трябва да инвестира във ВЕИ, не в руска газова зависимост

Страната ни не трябва да инвестира в руска газова зависимост, а в развитието на собствени възобновяеми енергийни източници, иначе рискува да се превърне във втора Украйна.

Защо България да се отказва от въглищата, ако големите в света не го правят?

Защо България или която и да е друга страна от ЕС, която зависи от въглищата, да трябва да затваря централите си, ако най-големите икономики в света не го направят?