About: военна стратегия на ЕС

Министрите на отбраната на ЕС приветстват военната стратегия на блока, но колебанията остават

Стратегическият компас на ЕС цели да засили военните способности на блока в светлината на новите заплахи, пред които е изправен ЕС и да „изложи обща стратегическа визия за сигурността и отбраната на ЕС за следващите 5-10 години“.