About: възобновяема енергия

Икономика 10-05-2022

ЕК обмисля по-висока цел за възобновяема енергия за 2030 г.

Според изтекло предложение, новите правила включват по-бързо издаване на разрешителни за нови проекти, а слънчевата енергия на покрива може да стане задължителна за всички нови сгради.