About: данъчни убежища

Икономика 06-09-2021

Европейските банки не напускат данъчните убежища

Водещите европейски банки всяка година отчитат 20 милиарда евро или 14% от общите си печалби в 17 територии с особено благоприятни данъчни режими.