About: екологични протести

Политика 06-12-2021

Екологични протести превзеха 50 сръбски града

ЕК обяви, че проектът на водеща световна минна компания е добра възможност за развитието на Сърбия, при условие, че се спазват високите екологични стандарти.